Korruptionsaktivist inkluderas i Natalia Project

Vanja Ćalović är chef för organisationen MANS som arbetar mot korruption i Montenegro och den senaste att inkluderas i säkerhetssystemet Natalia Project. Hon arbetar i en kultur där mutor blivit norm och säkerhetsläget för dem som kämpar mot korruptionen förvärrats.

Montenegro har länge brottats med korruptionsskandaler som ofta involverat högt uppsatta tjänstemän. Problemen med korruptionen framkommer tydligt i rapporten, ”Medborgares erfarenheter av mutor”, utgiven 2011 av FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC). I rapporten rankas korruption, näst efter fattigdom och låg levnadsstandard, som ett av de tre största problemen i landet.

– Säkerheten för oss som arbetar på MANS är en mycket viktig fråga med tanke på att vi granskar de mest inflytelserika kriminella krafterna i landet och deras samarbete med politiker. Armbandet är ett mycket användbart säkerhetsverktyg som kommer att vara särskilt viktigt under mitt fältarbete, säger Vanja Ćalović.

2013 avskaffade regeringen ett av de mest effektiva verktygen för att bekämpa korruption i Montenegro, nämligen den unika 13-siffriga kod som varje medborgare gavs vid födseln. Sifferkoden fungerade som en identitetsbricka och dokumenterade vem som ägde vad i landet. Detta gjorde det möjligt för icke-statliga organisationer, som MANS, att undersöka om politiker eller makthavare gömde tillgångar eller investerade i företag där det fanns intressekonflikter.

– Montenegro är erkänt av många internationella aktörer, inklusive EU-kommissionen, som ett land med allvarliga korruptionsproblem och organiserad brottslighet. Under kriget bildades band mellan verkställande myndigheter och kriminella, vilka fortfarande existerar. Det saknas därför politisk vilja från regeringen att bekämpa maffian och korrupta politiker, säger Vanja Ćalović.

Marie Månsson, programansvarig för Stöd till utsatta människorättsförsvarare på Civil Rights Defenders, är glad över att Vanja har inkluderats i Natalia Project så att hon kan fortsätta sitt arbete med vetskapen om att hon bakom sig har ett helt nätverk som stödjer henne.

Vanja Ćalović är en av tre personer på Västra Balkan som är inkluderade i säkerhetssystemet. Detta utökar det totala antalet armbandsbärare till nio. Just nu pågår förberedelser för att utrusta en grupp utsatta människorättsförsvarare i Sydostasien med armband. Det övergripande målet för Natalia Project är att ha utrustat minst 55 aktivister över hela världen i slutet av 2014.

Taggar