Människorättsförsvarare gripna under gatuaktion

MANS verkställande direktör Vanja Calovic grips under en gatuaktion. Foto: Savo Prelevic

Civil Rights Defenders fördömer gripandet av sex aktivister från organisationen MANS (Nätverket för Affirmation av icke-statliga organisationer), under en gatuaktion framför Montenegros parlament. Civil Rights Defenders uppmanar de montenegrinska myndigheterna att ompröva de rättsliga grunderna för häktningen och sluta arrestera människorättsförsvarare.

Den 21 juni undertecknade över 12 000 personer ett upprop mot en planerad momsökning. Aktivister från MANS beslutade att anordna en gatuaktion för att visa folks missnöje med lagen. I denna ingick att spilla några liter röd färg.

Sex MANS aktivister, inklusive den verkställande direktören Vanja Calovic, greps och hölls i förvar i nästan sex timmar. Polisen höll inga förhör under häktningstiden, vilket leder MANS till slutsatsen att de låstes in enbart för att trakasseras. De anklagades i förstainstansrätten för störande av den allmänna ordningen och förstörelse av allmän egendom.

Civil Rights Defenders uppmanar de montenegrinska myndigheterna att ompröva de rättsliga grunderna för häktningen och sluta arrestera människorättsförsvarare. Processen mot MANS representanter bör avbrytas. Vidare uppmanas Montenegro att fullt ut respektera mötesfriheten och medborgarnas rätt att utan våld uttrycka missnöje med de lagar som stiftas.

Taggar