Civil Rights Defender of the Year 2013 – Nataša Kandić

Nataša Kandić, grundare av Humanitarian Law Center, Serbien, är mottagare av 2013 års ”Civil Rights Defender of the Year Award”. Nataša Kandić får priset för sitt ”ihärdiga och orädda arbete med att dokumentera krigsförbrytelser och andra allvarliga människorättskränkningar som begicks under krigen på 1990-talet i det forna Jugoslavien, och för det ovärderliga stöd hon gav internationella och nationella krigsförbrytartribunaler genom att förse domstolarna med bevis och vittnen.”

Nataša Kandić grundade Humanitarian Law Center (HLC) år 1992. Hennes och organisationens outtröttliga kamp för sanning och rättvisa för krigens offer bidrar till att återupprätta rättssäkerheten och komma till rätta med arvet från de massiva och systematiska kränkningarna av mänskliga rättigheter som ägde rum under krigen i det före detta Jugoslavien på 1990-talet.

Nataša hotas till livet på grund av sitt arbete för mänskliga rättigheter men hennes oro riktats enbart mot offren för krigsförbrytelser, inte sig själv.

– De som väljer att arbeta med mänskliga rättigheter kopplat till krig kan inte vara rädda. Jag har aldrig funderat över riskerna. Jag tänker bara på att avslöja sanningen om brotten som har begåtts och på att få de ansvariga fällda i domstol. Det finns inte utrymme för rädsla, säger hon.

Dokumentation som samlats in av HLC om krigsförbrytelser i Kroatien och i Bosnien och Hercegovina har varit helt avgörande som bevismaterial i många av de fall som tagits upp av Internationella krigsförbrytartribunalen för före detta Jugoslavien (ICTY).

Under 1990-talet började Nataša Kandić besöka Kosovo regelbundet där hon, förutom att samla in information och vittnesuppgifter, erbjöd rättshjälp och stöd till offer för brott mot mänskliga rättigheter. 1998, när det serbiska förtrycket ökade, publicerade HLC rapporter om brott mot mänskliga rättigheter som stod i direkt kontrast till den information som spreds av de serbiska myndigheterna.

Ett färskt exempel på HLC: s dokumentation av det förflutna är Kosovo Memory Book, en massiv sammanställning av alla dödade och saknade personer i Kosovo under den väpnade konflikten 1998 till 2000.

I över två decennier har Nataša Kandić varit en tuff talesperson för grundläggande mänskliga rättigheter på Västra Balkan. I ett öppet brev till den Jugoslaviska arméns generalstab år 2000 skriver hon följande:

”Jag står där jag alltid har stått, försvarar rätten till liv, rätten att använda mitt modersmål, rätten till rörelsefrihet, rätten att offentligt kritisera myndigheter. Jag stödjer varje domstol som straffar krigsförbrytare och som straffar dem som beordrar brott mot mänskligheten. Etnicitet är irrelevant; ett brott är ett brott.”

Natasa Kandic har grundat den serbiska organisationen Humanitarian Law Center. Bild: Markus Junghard.
Taggar ,