Långa fängelsestraff för bloggare

Ngyuen Van Hai. Bild: privat.

Tre vietnamesiska bloggare dömdes på måndagen 24 september till långa fängelsestraff för sin fredliga aktivism. Den mest kände av dem, Nguyen Van Hai, fick 12 års fängelse. Hans brott: att ha kritiserat myndigheterna och uppmanat till ökad yttrandefrihet. Civil Rights Defenders uppmanar internationella samfundet att öka trycket på Vietnam att frige Nguyen Van Hai, Ta Phuong Tan och Phan Thanh Hai.

Nguyen Van Hai är mest känd under namnet Dieu Cay och var vid tiden när han fängslades 2008 en av landets mest tongivande bloggare. Han valde att ge en röst åt marginaliserade grupper och skrev om deras behov av rättvisa, en aktivism som visade sig alltför känslig i den repressiva enpartistaten.

– Medborgarjournalister som dessa är en tillgång. De håller människor informerade, presenterar åsikter och infallsvinklar så att alla aktivt kan delta i samhällsutvecklingen, säger Brittis Edman, programansvarig för Sydostasien Civil Rights Defenders.

Den omkring fem timmar långa rättegången i Ho Chi Minh-staden tycktes vara avgjord på förhand, försvaret gavs väldigt begränsad talan. Domstolen släppte endast in ett fåtal åhörare men utanför hade många supporters samlats. Många av dessa greps, liksom Van Hais hustru och son.

De tre bloggskribenterna dömdes för allvarliga brott mot landets säkerhet. Enligt medierapporter sade Van Hai själv i rätten att han aldrig vänt sig mot staten:

– Jag är bara frustrerad över orättvisa, korruption, diktatur som inte representerar staten utan ett fåtal enskilda individer.

Trots omständigheterna gick han till försvar för yttrandefriheten i rätten:

– Enligt vietnamesisk lag och internationella konventioner som Vietnam anslutit sig till har medborgarna rätt till yttrandefrihet.

Mer fick inte åhörarna höra eftersom Van Hais mikrofon slogs av.

– Den vietnamesiska staten har åtagit sig att skydda de mänskliga fri- och rättigheterna, och garantera människorättsförsvararnas rätt att verka fritt. Vietnam måste frige Nguyen Van Hai, Ta Phuong Tan och Phan Thanh Hai, säger Brittis Edman.

Taggar