Nguyen Van Hai (Dieu Cay)

Genom att uppmana till mänskliga rättigheter och kritisera regeringen i Vietnam gjorde sig bloggaren Nguyen Van Hai (alias Dieu Cay) obekväm för makthavarna. Sedan 2008 sitter han fängslad och under 18 månaders tid fick varken hans familj eller advokat träffa honom. I april ställs han åter inför rätta, nu för brott mot den nationella säkerheten på grund av sina texter.

Den 19 oktober 2010, samma dag som Nguyen Van Hai skulle ha släppts fri efter att ha avtjänat två och ett halvt års fängelse för skattebrott fick hans familj veta att han skulle hållas kvar. Van Hai anklagades för nya brott, för att ha bedrivit ”propaganda mot den socialistiska republiken Vietnam” (Artikel 88 i den vietnamesiska brottsbalken).

Nguyen Van Hai räknas som en av Vietnams mest inflytelserike bloggare. När bloggandet tog fart på allvar i Vietnam år 2007 var han en av dess pionjärer och han skrev under pseudonymen Dieu Cay. Det betyder ungefär bondens vattenpipa, ett namn han valde för att markera att han ville ge röst åt fattiga och marginaliserade grupper.

Startskottet för Van Hais aktivism kom i och med en våg av bondedemonstrationer i Saigon 2007. Lantbrukare från ett par provinser i väster samlades i protest mot att deras mark konfiskerats för industribyggen, golfbanor och andra affärsprojekt. De som brukat jorden fick otillräcklig ersättning. Med våld och hot bröt polisen upp protesterna. Van Hai hade stött på några demonstranter, han fick höra deras historier och skrev ner dem i en bok. Efteråt sade han att han ville dela deras börda och stå upp för deras rättigheter.

Under namnet Dieu Cay har Van Hai skrivit flera texter där han argumenterar för mänskliga rättigheter och demokrati, och efter att ha dokumenterat hur skofabriksarbetare demonstrerat för bättre villkor bloggade han om just hur han såg deras utsatthet som sin:

– Från och med i dag står jag på samma sida som fackförbundet, och jag är med dem i deras kamp för jag har blivit en del av dem. Sida vid sida med mina bröder och systrar ska jag kämpa till slutet. Tack till livet för att det gett mig så underbara vänner. Låt oss hoppas att ögonblicket kommer snart när alla mina arbetskamrater segrar. (utdrag från hans blogg)

Tillsammans med några andra aktivister grundade Van Hai Klubben för oberoende journalister, som snabbt vann popularitet. De skrev om frågor som korruption, landets politiska förhållande till Kina, social orättvisa och bristen på mänskliga rättigheter.

Men sedan 2008 har alltså denna oberoende röst effektivt tystats genom att Van Hai hållits fängslad. FN:s arbetsgrupp mot godtyckligt frihetsberövande slog redan i maj 2009 fast att det inte finns något stöd i internationell rätt för att hålla Van Hai frihetsberövad.

I april 2012 ställs han åter inför rätta. Efter att hållits isolerad från närstående i ett och ett halvt år, fick han den 29 mars träffa sin advokat. Det var en mager och sjuklig Van Hai som mötte advokaten på ett häkte i Ho Chi Minh-staden. Familjen har ännu inte fått träffa honom. Förhoppningen är att såväl medierna som utländska diplomater kommer att försöka bevaka rättegången, för att synliggöra fallet.

Det är ännu oklart vilket eller vilka fängelser han suttit på sedan oktober 2010 när han skulle ha frigivits. Klart är att standarden i vietnamesiska fängelser är mycket dålig. Fångarna är beroende av att få matförsändelser från anhöriga och bekanta. Det är ett av skälen till att Van Hais hustru Duong Thi Tan oroat sig för sin makes hälsa. Hon har flera gånger sökt tillstånd hos fängelsemyndigheterna för att få besöka honom och för att lämna över mat och andra förnödenheter. Men förgäves. Matpaketen har till och med lämnats tillbaka till henne med förklaringen att ”han vägrar att ta emot dem”.

Rättegången mot Van Hai väntas äga rum i mitten av april. Två andra bloggare kommer också att ställas inför rätta, misstänkta för brott mot den nationella säkerheten för sitt fredliga skrivande.

Civil Rights Defenders anser att båda åtalen mot Nguyen Van Hai är politiskt motiverade för att stoppa hans skarpa kritik och hans försvar för människors rättigheter. Rättegången vid skatteåtalet var långt ifrån rättvis och levde inte upp till internationell standard.


Biogafi: Nguyen Van Hai

Cirka 60 år gammal, före detta militär. Gift.

Bloggade under namnet Dieu Cay som betyder ungefär bondens vattenpipa. Dessa vattenpipor av bambu används av bönder för att röka tobak. Det är en symbol för bönder, fattiga människor.

Bildade tillsammans med andra bloggare Klubben för oberoende journalister (Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do).

År 2008 delade Vietnam Human Rights Network ut ett pris till Van Hai för hans engagemang för det fria ordet och året därpå fick han motta Hellman/Hammett-priset av människorättsorganisationen Human Rights Watch för sitt mod att stå upp för yttrandefrihet.


Mänskliga rättigheter i fara i Vietnam

Nguyen Van Hais fall utgör inget undantag i Vietnam. Det är en del av ett system som genom övervakning, censur, och hot, försöker begränsa människors rätt till yttrandefrihet. För att tysta icke önskvärda röster tillämpar myndigheterna falska brottsanklagelser mot människor som med fredliga metoder uttryckt kritik, däribland människorättsförsvarare.

Vietnam är ”världens näst största fängelse för netizens efter Kina” skriver organisationen Reportrar utan gränser i sin rapport om Internets fiender – Internet Enemies 2012. Rapporten belyser förtryck, till exempel fängslanden, av netizens* runt om i världen.

De brott mot mänskliga rättigheter som begås i Vietnam tenderar att förbises när den internationella uppmärksamheten så ofta riktas mot Kina eller Burma. I jämförelse med dessa länder kan Vietnam därför tyckas vara en av de ”goda” i regionen, en bild som absolut inte stämmer.

Oberoende medier får inte verka i landet och i bloggar är det förbjudet att sprida och till och med länka material som vänder sig emot regeringen. Bloggare och nätjournalister riskerar att frihetsberövas eller dömas till långa fängelsestraff om de uttrycker åsikter som regeringen anser skadar rikets säkerhet eller stör den allmänna ordningen.

Trots förtryck och kontroll så vågar allt fler vietnameser stå emot hoten och hittar nya vägar där de kan uttrycka sina åsikter om korruption, regeringens politik gentemot Kina, landstöld och polisvåld. Och de verkar bli allt mer strategiska i hur de ska kunna genomföra sin aktivism utan att riskera att gripas.

*Netizens ungefär nätmedborgare, det vill säga en person som är aktiv på Internet via bloggar eller sociala medier till exempel.


Fakta Vietnam

Huvudstad: Hanoi
Befolkning: 89 miljoner (FN, 2010)
Förväntad livslängd: 73 år (män), 77 år (kvinnor) (FN)
Största religion: Buddism
President: Truong Tan Sang
Annat: Efter tre decennier av krig enades landet åter 1975. I dag är Vietnam en av Sydostasiens snabbast växande ekonomier. År 2007 blev Vietnam medlem i Världshandelsorganisationen (WTO).

Taggar