Uttalande misskrediterar MANS

Civil Rights Defenders uppmanar Montenegros regering att avstå från att försöka misskreditera organisationer som uppfyller en viktig funktion i en demokrati. 

Vi är djupt oroade över den senaste tidens uttalanden om vår partner MANS och andra icke-statliga organisationer, efter att de hållit en fredlig protest i Montenegro i januari.

 – Det är helt avgörande för varje demokrati att respektera de mänskliga rättigheterna, så som mötes-och föreningsfrihet. Montenegros regering måste också respektera rätten tilltillgång till information, säger Goran Miletic, programansvarig på Civil Rights Defenders.

Som en ledande organisation i kampen mot korruption i regionen, efterfrågade MANS kontrakt som reglerar elimporten från det statliga företaget Elektroprivreda och tillsynsmyndigheten för energi. Detta gjordes efter meddelanden om att elpriserna skulle höjas i Montenegro. MANS begäran om information avslogs och kontrakten hemligstämplades.

Som svar organiserade MANS och flera andra organisationer en fredlig protest i Podgorica. Montenegros regering svarade med att säga att icke-statliga organisationer bör ”genomföra aktiviteter som profilerar dem som en del av det civila samhället. Överallt i världen är icke-statliga organisationer regeringens samarbetspartner, det är därför de får donationer.”

– Det här visar på en fundamental brist på förståelse för det arbete som människorättsförsvarare och det civila samhällets aktörer utför, säger Goran Miletic, programansvarig på Civil Rights Defenders.

Taggar