Aktivister förvägras att lämna landet

Den senaste veckan har flera belarusiska regimkritiker stoppats vid gränsen och nekats utresa från Belarus. Totalt har nästan tio journalister och människorättsaktivister den gångna veckan tvingats vända tillbaka från passkontrollen med orden ”nekad utresa” stämplade i passet.

– Detta är en uppenbar kränkning av rätten till fri rörlighet. Utreseförbuden innebär ytterligare ett hårt slag mot redan tidigare mycket utsatta människorättsaktivister i Belarus och är ett försök att tysta deras kamp för de mänskliga rättigheterna. Det här är ännu en i raden av grova människorättskränkningar som EU måste reagera på, säger Joanna Kurosz, programansvarig för Östeuropa och Centralasien på Civil Rights Defenders.

Bland dem som stoppats vid gränsen finns Zhanna Litvina från det belarusiska journalistförbundet som förra året deltog i ett frukostseminarium anordnat av Civil Rights Defenders. Även Andrej Dynko från den oberoende tidningen Nasja Niva och två aktivister från den Belarusiska Helsingforskommittén finns bland de som belagts med utreseförbud.

Ingen av dem som nekats utresa har fått en förklaring till varför de förvägrats lämna Belarus utan har hänvisats till det lokala migrations- och medborgarkontoret.

Redan för några veckor sedan började det cirkulera ett rykte om en så kallad svart lista på 108 personer som skulle förvägras utresa ut Belarus. Listan påstås vara ett svar på nya EU-sanktioner men förekomsten av en sådan lista har förnekats av de belarusiska myndigheterna.

Taggar