Myndigheterna måste skydda hotade journalister

Olivera Lakic, Zeljk Ivanovic och andra journalister på ”Vijesti” har under 2010 och 2011 utsatts för hot. I ett brev till Montenegros regering kräver vi att myndigheterna vidtar åtgärder och utreder hoten och attackerna mot Olivera Lakic och de andra journalisterna.

I februari i år rapporterade Olivera Lakic om illegal märkning av tobak i staden Mojkvac, därefter hotades både hon och hennes familj. Den 24 september 2010 mottog även Zeljk Ivanovic och andra journalister på ”Vijesti” dödshot via mejl.

I ett brev till Montenegros regering kräver vi att myndigheterna vidtar åtgärder och utreder hoten och attackerna mot Olivera Lakic och de andra journalisterna.

Letter to Montenegro authorities in relation to attack of Olivera Lakic.

Taggar