Belarus stänger gränsen inför rättegång

Flera människorättsorganisationer, däribland Civil Rights Defenders och Norska Helsingforskommittén, har nekats visum för att kunna vara på plats under rättegången mot Ales Bialiatski, ledare för organisationen Viasna. Detta är ytterligare ett bevis på att rättegången är politiskt motiverad.

– Att Belarus nu stänger gränsen för internationella observatörer förstärker vår oro för att Ales Bialiatski inte kommer att få en rättvis och korrekt rättegång, säger Marie Månson, Civil Rights Defenders.

Den 2 november startar rättegången mot Ales Bialiatski, som är misstänkt för grovt skattebrott och riskerar upp till sju år i fängelse. Eftersom Viasna inte kunnat registrera sig och verka lagligt i Belarus sedan 2003 har man varit tvungen att öppna privata bankkonton utomlands. Anklagelserna är kopplade till dessa konton.

– Den belarusiska repressiva näven knyts allt hårdare, säger Berit Lindeman, Norska Helsingforskommittén. Vi har sett journalister och den politiska oppositionen fänglas. Nu har de straffrättsliga förföljelserna även nått människorättsförsvarare, för vilka Ales Bialiatski är den främste företrädaren.

Ända sedan presidentvalet i december 2010 har människorättssituationen i Belarus befunnit sig i vad som närmast kan beskrivas som fritt fall. Regimen har lagt all energi på att försvåra situationen för det civila samhället och den politiska oppositionen. I oktober antog parlament i Belarus ett antal lagändringar, som innebär kraftiga inskränkningar i mötes- och föreningsfriheten, utan någon offentlig debatt.

Rättegången mot Ales Bialiatski startar kl 10.00 den 2 november i Minsk Maskouski distriktsdomstol.

Taggar