Diskrimineringslagen testas

Tillsammans med Young Lawyers Association arbetar Civil Rights Defenders för ett stärkt skydd mot diskriminering inom det makedonska rättsväsendet. Det gör vi genom att driva strategiska rättsfall och genom att utbilda unga jurister.

Under 2010 antog Makedonien slutligen en lag om förebyggande och skydd mot diskriminering. Men hittills har ingen dömts för diskriminering i nationella domstolar.

Vi ökar också medvetenheten om diskriminering hos befolkningen med hjälp av informationsbroschyrer, reklam i radio och tv och genom att erbjuda gratis rättshjälp och representation vid de nationella domstolarna.

Taggar