Juriststudenter tävlar i mänskliga rättigheter

Den femte Moot Court-tävlingen som anordnas av Civil Rights Defenders hålls denna gång i Ohrid, Makedonien. Juriststudenter från tio föreningar i sex länder: Makedonien, Bosnien, Montenegro, Slovenien, Serbien och Kroatien, kommer under helgen 15-17 april att tränas i Europadomstolens arbetssätt.

Detta är en unik möjlighet för juriststudenter att tränas i reglerna och rutinerna som Europadomstolen för mänskliga rättigheter arbetar efter. Sedan den första tävlingen anordnades våren 2007 har omkring 280 juriststudenter genomgått utbildningen.

Moot Court arrangeras som en tävling och fem domare från Europadomstolen i Strasbourg kommer att sitta i juryn. Även Percy Bratt, advokat och styrelseordförande för Civil Rights Defenders, Ove Bring, Professor i folkrätt, Olle Asplund, advokat och Goran Miletic, tillförordnad programansvarig för Västra Balkan på Civil Rights Defenders, deltar. Utöver dessa kommer unga jurister från Belgrad och Kosovo att närvara i observationssyfte.

Våra insatser har hittills resulterat i att flera av de tidigare deltagarna har fått jobb inom Europadomstolens verksamhet, flera universitet planerar att lägga in Europadomstolens procedurer som kurs och Union Law School i Belgrad har redan infört ämnet.

Taggar