Makedonien skyldigt till olaga frihetsberövande

Rätten till frihet och säkerhet kränktes när 72 personer olagligen hölls i förvar, säger Europadomstolen för mänskliga rättigheter (ECHR) i ett ärende som skickats in av vår partner, Makedonska Helsingforskommittén i samarbete med Civil Rights Defenders.

Ärendet har hanterats inom ramen för den Makedonska Helsingforskommitténs rättshjälpsavdelning, som har utvecklats och möjliggjorts genom samarbete med Civil Rights Defenders.

Det fall som avses är 72 personer som anklagades för bedrägeri genom att samla över 5 miljoner euro i form av vägtullsavgifter under 2007, och därför anhölls. Mellan december 2007 och mars 2008 så förlängdes tiden i häktet flera gånger. Några av de anhållna överklagade denna förlängning, men utan framgång. Rättegången startade i april 2008 och i november samma år fann man de anklagade skyldiga. Men appellationsdomstolen upphävde sitt straff och skickade ärendet för en ny behandling. En process som fortfarande pågår.

År 2008 lämnade den Makedonska Helsingforskommittén ärendet till den Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Domstolen fann att de 38 sökandes rättigheter kränkts genom att de frihetsberövats olagligt och utan motivering. Domen gäller inte bara för de 38 sökande utan alla de 72 personer som greps.

Detta är den första domen mot Makedonien när det gäller artikel 5 § 3 (rätt till frihet och säkerhet) i Europakonventionen för de mänskliga fri- och rättigheterna.

Taggar