Montenegro betalar skadestånd för tortyr

Domstolen i Podgorica har dömt den montenegrinska staten att betala 10 000 euro vardera i skadestånd till Šaban och Arifa Rizvanović, bosniaker som torterades av jugoslaviska soldater i februari 1993. Fallet är en stor framgång för Civil Rights Defenders samarbetspartner Humanitarian Law Centre (HLC).

Den 22 februari 1993 släpades Šaban Rizvanović med våld ur sitt hus i Bukovica av soldater från en reservstyrka i den jugoslaviska armén. Soldaterna misshandlade honom så allvarligt att han förlorade medvetandet. När han lämnades i sitt hus fann Saban sin hustru Arifa medvetslös på golvet i en pöl av blod.

HLC anser att det finns många brister i domen mot Montenegro, bland annat uttrycks inte statens ansvar för händelsen tillräckligt tydligt. Trots detta har man valt att inte överklaga domen eftersom Šaban och Arifa Rizvanović båda är nästan 90 år gamla och vill se ett rättsligt bindande beslut som ger upprättelse för de fruktansvärda brott de utsatts för.

Taggar