Albanien antar en heltäckande lag mot diskriminering

Efter ett intensivt arbete av människorätts- och internationella organisationer i Albanien signerade den albanske presidenten, Bamir Topi, den 24 februari  en heltäckande antidiskrimineringslag. Undertecknandet följde på att parlamentet antagit lagen tidigare samma månad. Civil Rights Defenders har stött processen under många år.

En grupp människorättsorganisationer och internationella aktörer – bland dessa Civil Right Defenders – utformade lagen och lyckades till slut få parlamentet att rösta igenom den.

Detta är ett viktigt steg i rätt riktning när det gäller kampen mot diskriminering i Albanien. Lagen kommer att utgöra ett viktigt skydd och verktyg för individer som utsätts för diskriminering, liksom för organisationer som försöker motverka diskriminering av utsatta grupper, säger Åsa Bergqvist, handläggare för Albanien.

Lagen förbjuder olika typer av diskriminering, såsom mot politisk, religiös eller filosofisk åskådning, funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning och könsidentitet. Den anses vara en omfattande lag med goda implementeringsmekanismer. Det betyder att Albanien nu uppfyller Europeiska unionens kriterier för skydd mot diskriminering och samtidigt kommer ytterligare ett steg närmare i sin integreringsprocess med EU.

Taggar