Misstankar om omänsklig behandling av fångar måste utredas

Youth Initiative for Human Rights i Montenegro, har i samarbete med Civil Rights Defenders, under de senaste åren följt och rapporterat om tortyrfall och även krävt av ansvariga statliga institutioner att stärka arbetet mot tortyr och omänsklig och förnedrande behandling.

Några av de här fallen har varit kopplade till fångar i den så kallade Institutionen för verkställande av kriminella sanktioner (ZIKS). I slutet av januari rapporterades i medierna att mer än etthundra fångar i ZIKS hungersstrejkade på grund av fängelsepersonalens behandling. ZIKS ledning förnekade detta men förbjöd oberoende granskare att komma in i fängelset för att se vad som pågick.

Civil Rights Defenders är oroliga över rapporterna om tortyr och omänsklig och förnedrande behandling inom ZIKS. Det är oerhört viktigt att den här typen av påståenden och rapporter utreds ordentligt av oberoende kontrollorgan. Vi uppmanar de ansvariga institutionerna att göra allt de kan för att förebygga att fångar behandlas illa. Youth Initiative kommer tillsammans med Civil Rights Defenders att fortsätta bevaka och rapportera om situationen för fångar i ZIKS, men även den generella situationen i Montenegro i relation till förbudet mot tortyr och omänsklig och förnedrande behandling.

Här kan du läsa vårt brev till Makedoniens premiärminister Milo Djukanovic och justitieministern Miras Radovic.

Taggar