Makedonien får lag om rättshjälp

Den 7 januari 2010 trädde en ny lag gällande rättshjälp i kraft i Makedonien. Den antagna lagen innebär ett avgörande steg framåt vad gäller förbättrade möjligheter för utsatta sociala gruppers tillgång till rättvisa i Makedonien. Dessutom ger lagen medborgarorganisationer, som erbjuder kostnadsfri rättshjälp, ytterligare möjligheter att företräda sina målgrupper med ekonomiskt stöd från staten.

Macedonian Young Laywers Association har, i samarbete med Civil Rights Defenders, aktivt arbetat för antagandet av denna lag och kommer att fortsätta göra så under de kommande månaderna då det är nödvändigt att lagens implementering övervakas och att ytterligare tillägg införs. Det är nödvändigt att tilläggen införs under de kommande sex månaderna.

Implementeringen av lagen ställs dock inför många svårigheter. Svagheter i lagen kan leda till ökade svårigheter när det gäller vissa gruppers tillgång till rättvisa. Exempelvis kan de grundläggande krav som ska uppfyllas för att få tillgång till kostnadsfri rättshjälp (ekonomiska krav) leda till större svårigheter snarare än ökad tillgänglighet till rättvisa för många av målgrupperna. I Kroatien infördes liknande villkor vilket haft negativa konsekvenser. Vidare ska den kostnadsfria rättshjälpen tillhandahållas av auktoriserade officiella personer från lokala kontor tillhörande Justitiedepartementet och auktoriserade samhällsorganisationer. Det är av avgörande betydelse att man följer den senare urvalsproceduren.

Civil Rights Defenders har samarbetat med Macedonian Young Laywers Association under den här processen och kommer fortsätta göra så under hela 2010. Civil Rights Defenders arbetar med ett flertal organisationer i Makedonien som tillhandahåller kostnadsfri rättshjälp till sina målgrupper, vilka förhoppningsvis kommer att gagnas av antagandet av den nya lagen.

Läs också Macedonian Young Lawyers Assiciations uttalande angående lagen, som publicerades i dagstidningen Utrinski Vesnik 5 februari 2010.

Taggar