Insatser för funktionsnedsattas rättigheter prisbelönas

Civil Rights Defenders samarbetspartner Albanian Disability Rights Foundation (ADRF) har tilldelats utmärkelsen ”Albanian Leadership Award 2009”, för sina insatser inom det civila samhället. Priset delas ut för att uppmärksamma positiva förebilder och innovationer som stärker yrkesmässiga och etiska normer i det albanska samhället.

Bakom utmärkelsen står institutet for lokal utveckling (CO-PLAN) som årligen delar ut priset till bästa aktör inom bland annat den privata sektorn, det civila samhället och media.

Civil Rights Defenders samarbete med Albanian Disability Rights Foundation syftar till att förbättra rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar och deras familjer. Vi erbjuder gratis rättshjälp i Tirana, Vlora, Shkodra, Korça och Elbasan. Vi arbetar också för att öka medvetenheten om och förbättra informationen kring funktionsnedsättningar och stärka gruppens rättigheter. På lång sikt verkar vi för förbättrad lagstiftning som stärker skyddet för personer med funktionsnedsättning.

Taggar