Rättshjälpslag saknar viktiga komponenter

Sedan 2007 har Civil Rights Defenders tillsammans med Macedonian Young Lawyer’s Association (MYLA) arbetat med att ta fram ett förslag till en ny rättshjälpslag, en lag som blir avgörande för människors rättssäkerhet.

MYLA leder en koalition som består av 20 enskilda organisationer som bevakar processen. Tidigare påtryckningar på justitiedepartementet resulterade i att frivilligorganisationer nu godkänts för att kunna erbjuda gratis rättshjälp enligt det nya lagförslaget. Men förslaget innehåller fortfarande en del komponenter som skulle kunna innebära nackdelar för vissa grupper, dessutom saknas fortfarande klara procedurregler för hur gratis rättshjälp godkänns.

Lagförslaget cirkulerar nu i parlamentet och kommer att diskuteras för andra gången den här veckan. MYLA har ansökt om att vissa tillägg ska göras till lagförslaget. Vi har tillsammans skrivit ett brev som skickats till flera ambassader i Makedonien och till EU delegationen för att söka stöd för våra ansträngningar i att få tilläggen antagna. Läs brevet här: Law on Free Legal Aid.

Taggar