Stort intresse för tävling i mänskliga rättigheter

Den 24-26 april arrangerar Svenska Helsingforskommittén tillsammans med organisationen Young Lawyers of Serbia ett rättegångsspel på Västra Balkan. I domarpanelen deltar domare från höga domstolar i regionen och från Europadomstolen i Strasbourg.

Den tredje upplagan av rättegångsspelen hålls i Kotor, Montenegro. Tävlingen går ut på att lag från de juridiska fakulteterna i regionen deltar i ett spel där ett fiktivt fall drivs enligt procedurerna i Europadomstolen.

Tre domare från Strasbourg deltar i årets upplaga av rättegångsspelen tillsammans med domare från höga domstolar i de deltagande länderna. Totalt 10 lag från Makedonien, Bosnien, Montenegro, Serbien och Kroatien ställer upp i årets tävling.

Marie Månson, programansvarig för Västra Balkan, är på plats under rättegångsspelen:

– Det här är en stor händelse på Västra Balkan. Intresset har varit stort från studenter och universitet och inte minst från Europadomstolens domare som tidigt meddelade att de ville delta.

Från Sverige deltar också professor Ove Bring, tidigare ledamot i Svenska Helsingforskommitténs styrelse, och Percy Bratt, advokat och ordförande för Svenska Helsingforskommittén. Deras uppgift är att vara rådgivare och reda ut oklarheter kring tävlingsregler, procedurer och det fiktiva fallet. Deltar gör också juristen Elisabeth Jonsson som har skrivit fallet till tävlingen.

Rättegångsspelen är en unik utbildning för juridikstudenter på Västra Balkan. De ger studenterna, men även de lokala domarna, ökad kunskap om Europakonventionen och praktisk erfarenhet av de regler och procedurer som gäller vid Europadomstolen. Få juridiska fakulteter på Västra Balkan har kurser i internationell rätt, eller specifikt i Europakonventionen och Europadomstolen. Framförallt saknas praktiska övningar. Även bland domare och juridikprofessorer är den praktiska kunskapen om Europakonventionen och Europadomstolen förhållandevis låg.

Taggar