Vår vision, vårt uppdrag, förändringsteori och kärnvärden

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt. Vi är lokalt representerade på fyra kontinenter.

Civil Rights Defenders vision

En värld med demokratiska samhällen där vi alla åtnjuter medborgerliga och politiska rättigheter.

Civil Rights Defenders uppdrag

Vårt uppdrag är att försvara medborgerliga och politiska rättigheter tillsammans med människorättsförsvarare och öka deras säkerhet, kapacitet och tillgång till rättvisa.

Vi är del av en global rörelse av människorättsförsvarare och samarbetar med dem som är utsatta för risk. Genom juridiska processer och påverkansarbete ställer vi stater, individer och icke-statliga aktörer till svars för människorättskränkningar.

Vi står upp för de normer och värderingar som uttrycks i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt i andra relevanta instrument för mänskliga rättigheter. Vi uppmuntrar människor att nyttja dessa rättigheter för att främja demokratiska samhällen.

Civil Rights Defenders förändringsteori

Vår förändringsteori beskriver hur Civil Rights Defenders arbetar för att förverkliga vår vision genom att påverka situationen för mänskliga rättigheter i de regioner där vi arbetar.

Vår förändringsteori: Läs hela Civil Rights Defenders förändringsteori här.

Civil Rights Defenders kärnvärden

Våra kärnvärden vägleder hur vi agerar internt mot varandra såväl som externt i samarbeten med partners och andra intressenter. Vi har fyra kärnvärden:

Engagemang – Vi räknar med dig – du kan räkna med oss.

Vi är hängivna vår vision och vårt uppdrag, förankrade i universella mänskliga rättigheter. Vi arbetar långsiktigt och bygger varaktiga relationer med modiga människorättsförsvarare och andra som stöttar vårt arbete. Vi ger inte upp – och vi ger oss aldrig.

Integritet – Vi står upp för vår sak.

Vi är oberoende och står emot obefogade påtryckningar. Vi tar reda på fakta och är alltid grundade i förstahandserfarenheter och välgrundade analyser från våra partners. Vi upprätthåller höga etiska standarder och använder vår position med omsorg.

Tillsammans – Vi stärker varandra.

Vi fokuserar på partnerskap och samarbeten. Med ömsesidig förståelse och respekt för varandra arbetar vi på ett inkluderande och jämlikt sätt. Vi är bara så starka som våra kollegor och partners.

Innovation – Vi hittar nya lösningar på gamla problem.

Vårt sätt att arbeta är i grunden innovativt. Vi är proaktiva och modiga när vi utforskar nya metoder för att stötta människorättsförsvarare. Vi reagerar snabbt på nya behov som uppstår med flexibilitet och kreativitet. Vi ser utmaningar som en möjlighet att utvecklas och vi gör allt vi kan för att bli ännu bättre och ligga i framkant.

Civil Rights Defenders strategi för 2023-2030

Vår strategi: Läs mer om Civil Rights Defenders strategi och mål för 2023-2030 här.