Hur avgör ni vem som ska få ett larm?

Generellt kan partners till Civil Rights Defenders som riskerar sin säkerhet och som saknar förmildrade omständigheter ingå i Natalia Project. Personen bör vara proaktiv och beredd att jobba på att stärka sina säkerhetsrutiner. Personen måste delta i en gedigen introduktion och utbildning av Civil Rights Defenders och ha regelbunden kommunikation och interaktion med oss. Potentiella sökande individer eller organisationer bör kontakta sin kontaktperson på Civil Rights Defenders i första hand. I undantagsfall kan människorättsförsvarare som inte är partners till Civil Rights Defenders inkluderas i Natalia Project. Det görs baserat på rekommendationer från partners till Civil Rights Defenders.