Omvald ordförande samt nya ledamöter i Civil Rights Defenders styrelse

Från vänster: Mårten Lundberg, ny ledamot, Hanna Gerdes, omvald ordförande samt Théo Jaekel, ny ledamot.

Idag den 29 maj hölls Civil Rights Defenders årsmöte i Stockholm. Sittande styrelseordförande Hanna Gerdes valdes om på två år och styrelsen fick två nya ledamöter. Samtidigt tackades två tidigare ledamöter av. Civil Rights Defenders ideella styrelse består av nio ledamöter.

Hanna Gerdes är människorättsjurist, folkbildare och författare till flera böcker och skrifter om mänskliga rättigheter. Hon har varit ordförande för Civil Rights Defenders sedan 2022 och valdes på årsmötet om som ordförande till 2026​. Hanna har lång erfarenhet av styrelsearbete och har arbetat nationellt och internationellt i över 20 år för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och påverka samhällsutvecklingen.

– Det känns väldigt fint att få förtroende att tillsammans med styrelsen leda Civil Rights Defenders strategiska utvecklingsarbete ytterligare en mandatperiod. Det har varit en omtumlande resa de senaste två åren. Demokratin är på tillbakagång globalt och jag är enormt stolt över det har åstadkommit tillsammans med partners och medarbetare för att bli mer synliga, tydliga och aktiva kring mobilisering och engagemang! Detta arbete behöver nu fortsatt prioriteras samtidigt som vi behöver öka takten för att diversifiera vår finansering och bli än bättre på att mäta resultat och impact av vårt människorättsarbete, säger Hanna Gerdes.

Nya ledamöter

Två nya ledamöter valdes av årsmötet, Théo Jaekel och Mårten Lundberg.

Théo Jaekel är jurist, specialiserad inom företag och mänskliga rättigheter och internationell rätt. Hans tidigare erfarenheter inkluderar att leda den globala legala människorättsgruppen inom Ericsson, etablera och leda arbetet med mänskliga rättigheter på Advokatfirman Vinge, samt att utföra utredningar om företagsansvar på Swedwatch. Théo har lång erfarenhet av styrelsearbete inom organisationer såsom Transparency International Sverige, UN Global Compact Sverige och Global Network Initiative. Nu arbetar Théo som fristående rådgivare inom företag och mänskliga rättigheter.

Mårten Lundberg har en bakgrund från olika internationella personalchefsjobb, varit ansvarig för sälj- och marknadsföring under tio års tid samt tjänstgjort som interim VD. Han är sedan 2014 anställd på Loomis AB och medlem i koncernledningen som Chief Human Resources Officer (CHRO) och Chief Marketing Officer (CMO). Mårten verkar inom internationell affärsutveckling och dess konsekvenser för organisation, ledarskap samt relevanta personalfrågor. Han är tillika grundare och VD för ML Consult AB vars verksamhetsområde är rådgivning inom ovanstående.

Ny valberedning

Årsmötet valde även en delvis ny valberedning, som består av Marcela Mieres Eneroth (nyval), Carin Norberg (omval), Catharina Mannerfelt (omval) samt Seher Yilmaz (nyval). Marcela Mieres Eneroth valdes som sammankallande till årsmötet ​2025.

Den nuvarande styrelsen i sin helhet

  • Hanna Gerdes, ordförande (till 2026)​
  • Ulla Andrén, ledamot (till 2025)​
  • Noura Berrouba, ledamot (till 2026)​
  • Théo Jaekel, ledamot (till 2026)​
  • Mårten Lundberg, ledamot (till 2026)​
  • Anne Ramberg, ledamot (till 2025)​
  • Lena Svensson, ledamot (till 2025)​
  • Caroline Thunved, ledamot (till 2026)​
  • Christian Åhlund, ledamot (till 2025)​

Avgående ledamöterna Lars Häggström och Niclas Kjellström-Matseke tackades för sina insatser.

Läs mer om styrelsen här.

Taggar