Frågor och svar om Israel och Palestina

De senaste månaderna har Civil Rights Defenders fått frågor kring varför vi inte kommunicerar om situationen i Israel och Palestina. Här nedan finns svar på ett par av de vanligaste frågorna.

Fråga: Varför har Civil Rights Defenders inte sagt eller skrivit något om situationen i Israel och Palestina?

Svar: Vi förstår att det kan väcka frågor som vi som internationell människorättsorganisation inte har kommunicerat om kriget i Gaza eller Hamas attack i Israel i oktober.

Civil Rights Defenders kommunicerar och arbetar för mänskliga rättigheter i de länder där vi samarbetar med partnerorganisationer och människorättsförsvarare. För närvarande arbetar Civil Rights Defenders inte i Israel eller Palestina. Vårt arbete och därmed vår kommunikation sker i nära samarbete med och utgår i första hand utifrån våra lokala partners behov och prioriteringar.

Vi är dock naturligtvis högst medvetna om situationen och djupt bedrövade och oroade över våldet och grymheterna som under de senaste månaderna har lett till tiotusentals dödsfall och oerhört mänskligt lidande. Våldet måste upphöra och FN:s säkerhetsråds resolution 2728 (2024) måste följas. 

Vi är också djupt oroade över att stater inte entydigt har tagit ställning för en regelbaserad ordning för att skydda civilbefolkningens liv och hälsa. Vi oroar oss för de konsekvenser som detta får för civila i Israel och Palestina, liksom för civila i pågående och framtida konflikter på andra håll i världen.

Fråga: Civil Rights Defenders arbetar med internationella brott; vad säger internationell rätt om den nuvarande situationen?

Svar: Parter i en väpnad konflikt måste respektera och följa internationell humanitär rätt och internationell straffrätt och bör hållas ansvariga för överträdelser. I en väpnad konflikt får civila inte vara måltavlor. Allt som är möjligt bör göras för att skydda civilas liv och rättigheter, inklusive att säkerställa att de har obegränsad tillgång till humanitär hjälp.

Att genomföra ett systematiskt eller omfattande angrepp mot en civilbefolkning eller att delta i dödande eller andra handlingar i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp utgör folkmord och brott mot mänskligheten enligt internationell straffrätt.

Rättvisa för brott mot internationell rätt kan skipas av internationella och oberoende rättsliga mekanismer, såsom Internationella domstolen (ICJ) och Internationella brottmålsdomstolen (ICC), som inrättats genom avtal mellan en majoritet av världens stater.

Den utredning som utförs av ICC:s åklagarmyndighet kommer att vara avgörande för att bedöma de brott mot internationell rätt som begås av företrädare för staten Israel och palestinska icke-statliga aktörer.

Internationella domstolens slutsatser i dess beslut den 10 januari 2024 kan också bli relevanta för åklagarens prövning framöver.

Stater bör uttrycka sitt stöd för dessa rättsprocesser, eftersom straffrihet tenderar att underblåsa ytterligare kränkningar och undergräva den internationella rättsordningen.

2 april 2024