Europeiska unionens nya migrationspakt undergräver rätten till asyl

Föremålen som lämnats efter ett skeppsvrak--flytvästar, kläder etc.--spolades upp på en strand.

Fler människor fängslade i gränsläger, undermåliga, påskyndade asylförfaranden utan möjlighet till rättshjälp och krisreglering som skulle kunna möjliggöra ett fullständigt förnekande av rätten till asyl. Europeiska unionens nya migrationspakt undergräver den grundläggande mänskliga rättigheten att söka asyl och kommer att leda till kraftigt ökat lidande för asylsökande och andra migranter. 

Vad är EU:s migrationspakt? 

EU:s migrations- och asylpakt är resultatet av tre års förhandlingar mellan EU:s medlemsstater för att skapa gemsamma migrations- och asylregler. Den 20 december 2023 slöt Europeiska kommissionen, EU:s råd och Europaparlamentet en överenskommelse som sannolikt kommer att gå till omröstning om samt antas under första halvåret 2024. 

Förhandlingarna kring migrationspakten började som en reaktion på den europeiska migrationskrisen 2015, då mer än 1 miljon asylsökande anlände till Europa på flykt från krig och etniska konflikter i Syrien, Afghanistan, Irak, Libyen och Eritrea. Pakten började med målet att hitta ett sätt för medlemsländerna att samarbeta i syfte att ta emot asylsökande på ett rättvist sätt, i syfte att minska trycket på Europas södra gränsländer som tar emot majoriteten av migranterna. Men i stället för att dela antalet asylsökande kom pakten överens om en ny, bysantinsk ”solidaritetsmekanism”. Denna mekanism gör det möjligt för länder att avstå från att ta emot asylsökande och i stället betala till en fond för att stärka gränserna och betala länder utanför EU för att aktivt hindra migranter från att ta sig in i EU. 

Pakten innebär även: 

  • Ökad användning av undermåliga påskyndade asylförfaranden vid gränsen, även av barn i familj, vilket sannolikt också kommer att leda till ökad användning av förvar. 
  • Att stater får välja bort flera EU-asylregler under vagt definierade kristider. 
  • Ökad användning av biometri och övervakning, även fingeravtryck av barn så unga som 6 år gamla. 

Vad betyder detta för flyktingar? 

Den nya politikens mål är att förhindra att flyktingar som flyr från krig, förföljelse eller naturkatastrofer tar sig in i EU och kommer att göra det svårare för skyddsbehövande att få asyl när de väl kommer till EU. Dessutom kommer: 

  • Flyktingar att möta ett rättsosäkert asylhanteringssystem som kan skicka tillbaka dem till farliga situationer, till och med död. 
  • Fler flyktingar att dö till havs, eftersom gränsländer ges incitament att ignorera båtar i nödsituation
  • Flyktingar att tvingas stanna i eller sändas till farliga ”säkra tredjeländer”. Denna ”externaliseringspolitik” har redan lett till att migranter misshandlats i Tunisien och torterats i Libyen. 

Den svenska regeringen har redan tillsatt en utredning för att anpassa svensk asylrätt till den miniminivå som EU kräver. Konsekvensen av EU:s migrationspakt och förändrad svensk politik blir att en betydande andel av människor på flykt kommer att utsättas för stora risker och onödigt lidande.  Rätten att söka och få asyl från förföljelse är en grundläggande mänsklig rättighet – och fler asylsökande att lida när de nekas det skydd de har rätt till.

Taggar , ,