Nittonde attacken på Pride Info Centre i Belgrad på sex år

Pride Info Centre har återigen drabbats av en attack i Belgrad. De upprepade angreppen mot centret understryker den svåra situation som hbtqi-personer står inför i Serbien och visar på det akuta behovet av att komma tillrätta med problemen.

Attacken inträffade på eftermiddagen den 7 januari 2024 när en okänd maskerad person upprepade gånger sparkade mot glasrutorna tills de krossades. Detta är den nittonde attacken mot Pride Info Centre sedan det inrättades i augusti 2017. Ingen av de tidigare attackerna har utretts ordentligt och hittills har ingen av gärningspersonernar ställts till svars.

”Vi kan inte ignorera sårbarheten och riskerna som hbtqi-personer möter i landet. Det är avgörande att agera nu och arbeta tillsammans för att garantera allas säkerhet och välbefinnande.”

– Goran Miletic, chef för Europa och MENA-avdelningen på Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders har stöttat Pride Info Centre sedan det öppnades. Centret syftar till att öka medvetenheten om hbtqi-rättigheter, ta itu med de problem och utmaningar som och främja ett kunskapsutbyte inom och mellan Belgrad Pride och den bredare hbtqi-rörelsen. Det är dessutom en social och kreativ hub med utställningar, föreställningar, filmvisningar, debatter och diskussioner organiserade av olika hbtqi-organisationer.

Vi stöttar hbtqi-rörelsen i landet med att kräva rättvisa och lika rättigheter. Tillsammans strävar vi efter en värld där kärlek segrar över hat. Det är viktigt att tillsammans står upp för ett samhälle där alla kan leva fria från rädsla, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning.

Vi fördömer attacken och uppmanar de serbiska myndigheterna att noggrant utreda händelsen och säkerställa att de ansvariga ställs till svars.

Läs mer om vårt arbete för att stötta hbtqi-rättigheter här.

Taggar , ,