Georgien: Konferens för att utforma en strategi för att pröva mål i Europadomstolen

Den 23 november deltog Civil Rights Defenders och 18 andra människorättsorganisationer i en konferens för att diskutera användningen av internationella rättstvister relaterade till skyddet av mänskliga rättigheter. Syftet med konferensen var att ta fram en strategi för att pröva mål i Europadomstolen utifrån erfarenhet, nuvarande trender och framtiden.

Konferensen ägde rum i Kakheti och organiserades av organisationen ”Georgian Democracy Initiative”. Den samlade många aktörer som arbetar för att främja rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter i landet.

– Konferensen gjorde det möjligt för civilsamhällets organisationer att granska ärenden som tvistats inom projektet, dess inverkan på det georgiska samhället, lagstiftning och administrativ praxis, säger den lokala representanten från Civil Rights Defenders som deltog i konferensen.

Civil Rights Defenders har samarbetat med Georgian Democracy Initiative sedan 2021. Partnerskapet syftar till att bidra till att förbättra skyddet av medborgerliga och politiska rättigheter i Georgien. Fokus ligger på att förbättra yttrandefriheten, tryckfriheten och mötesfriheten. Georgien hamnar på 77:e plats av 180 länder på Reporters Without Borders Press Freedom Index.

– Ett annat viktigt resultat var främjandet eller initieringen av positiva förändringar i nationell rättspraxis, politik och administrativ praxis hos myndigheterna eftersom den svarande regeringen också kan vara skyldig att vidta allmänna åtgärder för att verkställa Europeiska domstolens avgöranden”, säger Civil Rights Defenders representant.

Om Georgian Democracy Initiative

Georgian Democracy Initiative är en oberoende civilsamhällesorganisation som grundades 2012. Organisationen arbetar med att etablera rättsstatsprincipen i landet genom att främja mänskliga rättigheter och övervaka deras skydd; främjandet av ett inkluderande samhälle och en tolerant miljö; stärka demokratiskt styre och rättsstatsprincipen; stödja offentliga institutioners ansvarighet och insyn.

Taggar ,