Öppet brev: Vi vägrar att låta tillfället med de pågående förhandlingarna runt ett anti-SLAPP direktiv (strategiska rättegångar mot allmänhetens deltagande) gå oss förbi.

74 civilrättsliga organisationer har skrivit till den Europeiska Kommissionen, det Europeiska Parlamentets rapporteur, EU-rådets spanska ordförande och justitieministrarna från alla EU-medlemsstater för att återupprepa sina farhågor angående trilogprocessen för Anti-SLAPP-direktivet. CASE uppmanar de europeiska institutionerna att förhandla om starkast möjliga Anti-SLAPP-direktiv som effektivt skyddar offentliga granskare.

Läs brevet i sin helhet på engelska här

Taggar ,