2022 var ett rekordår för antalet SLAPP-stämningar i Europa visar ny rapport

Antalet SLAPP-fall fortsätter att öka över hela Europa. Det är dags att skadliga rättsliga åtgärder och hot mot journalister och aktivister – som avslöjar och rapporterar om maktmissbruk – erkänns som en av de mest akuta utmaningarna för yttrandefrihet och informationsfrihet i Europa.

SLAPP-fall (Strategic Lawsuit Against Public Participation) är skadliga eller kränkande stämningar som läggs fram för att tysta allmänhetens medverkan, inklusive journalistik i allmänhetens intresse, fredliga protester eller bojkotter, opinionsbildning eller helt enkelt att tala ut mot maktmissbruk. SLAPP-fall riktar sig mot alla som arbetar för att hålla makthavare ansvariga eller engagerar sig i frågor av allmänt intresse.

Den nya rapporten publicerad av The Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE), som Civil Rights Defenders är medlemmar i, visar de senaste uppgifterna och påminner oss om hoten mot yttrandefriheten i Europa.

I CASE:s databas ökade antalet fall från 570 fall år 2022 till över 820 fall år 2023.

Läs hela rapporten här.

Taggar ,