Yttrande över skärpta straff för flerfaldig brottslighet (SOU 2023:1)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders avstyrker förslaget om skärpta straff för flerfaldig brottslighet mot bakgrund av att betänkandet saknar en människorättsanalys av de inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter som förslagen innebär.

Civil Rights Defenders anser därtill att flera nödvändiga perspektiv saknas i konsekvensanalysen. Särskilt vid fråga om straffskärpningens effekter för barn och unga myndiga, samt för personer som rasifieras som icke-vita.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar