Intervju med Murat Çelikkan: ”Det här är ett historiskt ögonblick för att kunna skapa förändring”

Situationen för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet har förvärrats kraftigt under senare år. Därför kallas årets presidentval ofta för det viktigaste i landets moderna historia. Det ger en glimt av hopp om att en förändring och en möjlig punkt för 20 år av Erdoğans envälde. Men vilka förändringar kan vi förvänta oss när det gäller mänskliga rättigheter? Vi pratade med Murat Çelikkan, människorättsförsvarare från Turkiet och mottagare av Civil Rights Defender of the Year Award 2018, om problemen landet står inför och vad olika valresultat skulle kunna innebära för mänskliga rättigheter i landet.

Bakgrund till valet

Den 28 maj kommer Turkiet att hålla ett avgörande val. Eftersom ingen kandidat säkrade över 50 procent av rösterna i den första omgången kommer den nuvarande presidenten Recep Erdoğan och oppositionskandidaten Kemal Kılıçdaroğlu att möta varandra igen. Efter att ha lett Turkiet i två decennier, först som premiärminister och senare som president, står Erdoğan, vars politik har lett landet till ökande auktoritärt styre och demokratisk tillbakagång, inför den största utmaningen hittills.

Erdoğans styre har präglats av en försämring av situationen för de mänskliga rättigheterna i landet, och ett hot mot yttrandefriheten, mötesfriheten, kvinnors rättigheter samt rättigheterna för hbtqi-personer och minoriteter.

Kan du identifiera och beskriva de mest angelägna människorättsfrågorna i Turkiet just nu?

Eftersom allt har försämrats snabbt sedan 2015 är det svårt att identifiera bara en. Men försämringen av rättsstatsprincipen kan vara den mest angelägna frågan. Domare och åklagare agerar som presidentens piska och står för olagliga och orimliga domar och arresteringar. Något som går hand i hand med är naturligtvis att rätten till yttrandefrihet inte existerar. Kanske en annan fråga skulle vara säkerhetsstyrkornas oproportionerliga användning av våld mot alla fredliga demonstrationer.

Hur har det politiska klimatet i Turkiet förändrats under de senaste åren, och vilken inverkan har detta haft på de mänskliga rättigheterna?

Tänk en nation där 80 miljoner människor är fängslade i en enda persons sinne. Och tänk på den personen som en mycket auktoritär, religiös, konservativ och med en agenda att öka det turkiska inflytandet i regionen. Det är vad som händer i Turkiet nu. Turkiet har enligt rättsstatistiken det största antalet terrorister i världen, eftersom åklagare och domare har en benägenhet att använda antiterrorlagar godtyckligt och till överdrift. Det finns tiotusentals människor som ställs inför rätta eller döms enligt antiterrorlagar. Tusentals människor förolämpar presidenten. Ingenstans i Turkiet kan du utföra en fredlig demonstration och protestera. Säkerhetsstyrkorna attackerar och håller kvar dig direkt. Inrikesministern ger sig dagligen på hbtqi-personer. Det lagliga kurdiska partiet i oppositionen kallas terrorister av regeringsrepresentanterna. Alla möjligheter och utrymme för politik är stängda.

Varför sägs det kommande presidentvalet i Turkiet ofta vara ett av de mest avgörande ögonblicken i landets moderna historia?

Landet är nästan bankrutt. Inflationstakten påstås vara 150%. Nepotismen är så stark att ingen av institutionerna i landet kan arbeta effektivt. Den senaste jordbävningen var en mycket dramatisk manifestation av detta. På grund av den dåliga kapaciteten förlorades tusentals liv. Å andra sidan är detta första gången i Turkiets politiska historia som flera partier som har helt olika politiska ambitioner har kunnat gå samman, och nästintill bildat en front mot den autokratiska regimen. Detta är ett historiskt ögonblick för att kunna åstadkomma en förändring, vilket är nödvändigt för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet.

Vilka är de potentiella konsekvenserna för mänskliga rättigheter i Turkiet om Erdogan vinner valet, jämfört med om oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu vinner, och hur kan deras politik påverka specifika områden av mänskliga rättigheter?

Om oppositionen vinner kommer det att finnas utrymme, även möjligen begränsat, för diskussioner om en gemensam framtid för alla medborgare. Med Erdoğan finns det inget medborgerligt eller politiskt utrymme för demokrati och mänskliga rättigheter.

Vilka är de mest brådskande frågorna som oppositionskandidaten bör ta itu med (om han vinner) för att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna?

Politiseringen av statliga institutioner, rättsväsende, säkerhetsstyrkor, akademi och press. Under de senaste 7 åren finns det inget utrymme för någon opposition och diskussion. Människorättsorganisationerna och människorna har antingen marginaliserats eller kriminaliserats. Hbtqi-personer är ett direkt mål för denna regering där de pekas ut som omoraliska, perversa agenter från väst som förstör turkiska familjer, och så vidare. Kvinnor riskerar att förlora sina kollektiva rättigheter och alla från den kurdiska minoriteten som vill höja rösten för kurdiska rättigheter fängslas eller kriminaliseras som terrorister. Det enda giltiga narrativet i Turkiet nu är säkerhet, antingen med grannar, i regionen eller i landet självt. Hela systemet och ideologin måste förändras.

Vilka är dina personliga förhoppningar när det gäller det långsiktiga resultatet och förändringen av situationen för mänskliga rättigheter i landet?

Även om oppositionen vinner kommer det att bli en stark kamp för människorättsförsvarare för att se till att de länge förbisedda människorättsfrågorna hanteras ordentligt och rättvist. Så i båda valvalsalternativen måste människorättsförsvararna arbeta hårt.

Murat Çelikkan – mottagare av Civil Rights Defender of the Year Award 2018

Den turkiske människorättsförsvararen Murat Çelikkan har tilldelats Civil Rights Defender of the Year Award 2018. Murat Çelikkan är journalist till yrket och en av de mest ihärdiga rösterna för mänskliga rättigheter i landet. Trots den allt svårare situationen för landets civilsamhälle fortsätter han att kämpa för ett öppnare Turkiet.

Inför valet står Civil Rights Defenders i solidaritet med de människorättsförsvarare, aktivister och civilsamhällesorganisationer i Turkiet som outtröttligt arbetar för att skydda mänskliga rättigheter. Vi uppmanar myndigheterna att skapa en trygg och säker miljö där de kan fortsätta sitt viktiga arbete. Mänskliga rättigheter måste respekteras och prioriteras under valet, och i framtiden. Oavsett vad valresultatet blir.

Taggar ,