Mediefrihet och desinformationskampanjer – möte om situationen på västra Balkan 

Foto: Philippe BUISSIN, Europaparlamentet 

Enligt pressfrihetsindex är situationen för mediefriheten på västra Balkan oroande. Få länder gör framsteg och i Serbien, Albanien och Bosnien och Hercegovina, har försämrats avsevärt sedan förra året. Därför anordnade Civil Rights Defenders konferensen ”Western Balkans Media Lost in Disinformation?” för att diskutera det aktuella läget för mediefrihet och desinformationskampanjer på västra Balkan. 

Den 8 mars 2023 stod Civil Rights Defenders värd för konferensen ”Western Balkans Media Lost in Disinformation?”, i Europaparlament i Bryssel. Konferensen anordnades för att diskutera det aktuella läget för mediefrihet och desinformationskampanjer på västra Balkan. I evenemanget bland andra deltagare yrkesverksamma inom mediebranschen, civilsamhället, EU-tjänstemän och ledamöter av Europaparlamentet. Konferensen anordnades i samarbete med tre parlamentsledamöter: Viola von Cramon (De gröna/EFA – Tyskland), Irena Joveva (Renew – Slovenien) och Andreas Schieder (Socialdemokrater och demokrater – Österrike). 

Enligt pressfrihetsindex är situationen för mediefriheten på västra Balkan oroande. Under 2022 var det bara Montenegro och Nordmakedonien som gjorde mindre framsteg, och även om de presterar bättre än vissa av de angränsande EU-medlemsstaterna har de fortfarande inte nått upp till EU-genomsnittet. Situationen i Kosovo, men särskilt i Serbien, Albanien och Bosnien och Hercegovina, har däremot försämrats avsevärt sedan förra året.  

Foto: Philippe BUISSIN, Europaparlamentet 

Desinformationskampanjer kan undergräva demokrati  

Eftersom länderna på västra Balkan alla är antingen kandidatländer eller potentiella kandidater för EU-anslutning, liksom mottagare av betydande belopp av EU-finansiering, är framsteg när det gäller mediefrihet avgörande i deras ansökan om EU-medlemskap. 

Deltagarna diskuterade de många svårigheterna journalister står inför, bland annat (själv)censur, otillbörligt inflytande från regeringen och påtryckningar på medieföretag, attacker och hot mot journalister, bristande skydd för mediearbetare. De gavs också tillfälle att utbyta idéer om hur man bäst kan bekämpa desinformationskampanjer och främja mediefriheten. 

Medierna i regionen berättade att de även upplever utmaningar i form av den begränsade tillgången till information, politisk inblandning och ekonomiska påtryckningar.  

Deltagarna betonade verkligen vikten av internationellt stöd, inklusive behovet av att Europeiska unionen prioriterar denna fråga i sin anslutningsprocess och sina finansieringsbeslut, säger Tommaso Nodari, Civil Rights Defenders’ programhandläggare i Bryssel.  

Flera experter delade med sig av sina erfarenheter och insikter och lyfte fram hur desinformationskampanjer kan undergräva demokrati och mänskliga rättigheter och efterlyste större öppenhet och ansvarsskyldighet inom mediesektorn. Därför var evenemanget en framgång när det gällde att sammanföra ett brett spektrum av intressenter och diskutera de pressande frågorna. 

Det är avgörande för den demokratiska utvecklingen i regionen att medierna kan arbeta fritt och självständigt. Utvecklingen just nu är oroande så det är viktigt att fortsätta ta itu med dessa frågor. Vi är mycket nöjda med resultatet av mötena och diskussionerna, säger Tommaso Nodari, Civil Rights Defenders handläggare i Bryssel. 

Foto: Philippe BUISSIN, Europaparlamentet 

Civil Rights Defenders står fast vid sitt åtagande att stödja medier och civilsamhällesorganisationer i regionen och kommer att fortsätta att arbeta för att främja mänskliga rättigheter och demokrati på västra Balkan. 

Läs mer om vårt regionala arbete i Europa och utvecklingen i regionen.

Taggar ,