Fortsatt demokratisk tillbakagång i Europa 2022 visar ny rapport av 45 europeiska organisationer 

Demokratin fortsatte att försvagas runtom i Europa under 2022. Regeringar i flera EU-länder gjorde få ansträngningar för att lösa dokumenterade rättsstatsproblem eller till och med förvärrade situationen inom flera områden. Det visar en ny rapport om rättsstatens principer och mänskliga rättigheter som tagits fram av 45 europeiska organisationer som arbetar för stärkta fri- och rättigheter i EU.  

Rapporten Liberties Rule of Law Report 2023 granskar hur ett flertal EU-länder levt upp till rättsstatens principer och mänskliga rättigheter under 2022. Sverige är ett av de länder som granskas och Civil Rights Defenders har bidragit med information till rapporten om situationen i Sverige.  

De repressiva åtgärder som presenterades i Tidöavtalet under hösten 2022 är några av de frågor som Civil Rights Defenders särskilt lyfter fram i rapporten. Migrationspolitik, kriminalpolitik och angrepp mot civilsamhället är några av de områden som Civil Rights Defenders pekar på. 

– Vi ser en oroande utveckling i Sverige gällande mänskliga rättigheter. Det följder en europeisk trend där grundläggande rättsstatsprinciper undermineras, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders. 

Varje år granskar EU-kommissionen hur EU:s medlemsländer lever upp till sina åtaganden om rättsstatens principer. Liberties Rule of Law Report 2023 är en skuggrapport som ger civilsamhällets bild av läget och bidrar med viktig information till kommissionens granskning. Civil Rights Defenders kommer även att träffa kommissionen för att diskutera läget i Sverige. 

Utöver situationen i Sverige täcker rapporten länder som Ungern, Polen, Italien, Slovenien med flera. Rapporten belyser bland annat frågor som pressfrihet, situationen för rättsväsende och civilsamhälle samt systematiska problem med mänskliga rättigheter.  

Rapporten har tagits fram av The Civil Liberties Union for Europe (Liberties) och deras medlemsorganisationer. Liberties är en watchdog-organisation som bevakar att mänskliga rättigheter respekteras i EU. Civil Rights Defenders är en av medlemsorganisationerna och granskar situationen i Sverige.  

Läs rapporten 

Taggar ,