Uttalande med anledning av Rasmus Paludans senaste koranbränning i Sverige 

Den senaste tiden har frågan om koranbränningar återigen blivit aktuell efter att Rasmus Paludan, partiledare för det högerextrema och antimuslimska partiet Stram Kurs, på nytt bränt Koranen i Sverige. Denna gång utanför Turkiets ambassad i Stockholm.  

Förra året polisanmälde Civil Rights Defenders Paludan för hets mot folkgrupp, efter att Paludan bränt koranen vid ett flertal tillfällen runtom i Sverige under våren. Med anledning av Paludans senaste koranbränning har Civil Rights Defenders fått många frågor om våra anmälningar och vad som händer nu. Här kan du läsa mer om fallet och Civil Rights Defenders ståndpunkt: 

Kort om Civil Righs Defenders polisanmälningar mot Paludan  

Uppdatering 2023-03-10: Rasmus Paludan misstänks för hets mot folkgrupp efter en koranbränning i Malmö 2022, rapporterar Expressen med flera medier idag. “Denna vecka har en utredning om hets mot folkgrupp, förgripelse mot tjänsteman och förolämpning hamnat i Malmö tingsrätt. Den misstänkte är Rasmus Paludan”, skriver Expressen.


Originalversion 2022-02-01:

I juni förra året polisanmälde Civil Rights Defenders Paludan för hatbrottet hets mot folkgrupp, efter att Paludan bränt koranen vid ett flertal tillfällen runtom i Sverige under våren. Civil Rights Defenders menar att Pauldan, i samband med korabränningarna i våras, gjort sig skyldig till hatbrott. Sverige har en lagstiftning som finns till för att skydda minoriteter mot bland annat hatpropaganda och Civil Rights Defenders menar att Paludans handlingar omfattas av denna lagstiftning.  

Totalt lämnade vi in fyra anmälningar till polisens hatbrottsgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö, där flera av Paludans koranbränningar och demonstrationer ägt rum.  

Här kan du läsa mer om våra polisanmälningar mot Paludan och varför vi menar att Paludan gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. 

Vad tycker Civil Rights Defenders om att Paludan återigen bränt koranen i Sverige? 

Civil Rights Defenders ser allvarligt på alla former av hatbrott och understryker återigen vikten av att regeringen och rättsväsendet arbetar aktivt för att motverka hatbrott. Vi understryker också att staten, inte minst politiker, har ett särskilt ansvar att inte bidra till hets, vilket bland annat slås fast i FN:s rasdiskrimineringskonvention.   

Vi har tidigare polisanmält Paludan för hets mot folkgrupp, bland annat eftersom vi menar att brännandet av koranen är en symbolisk handling med en rasistisk innebörd. Brännandet av koranen har även historiskt använts för att uttrycka missaktning mot muslimer.  

Vi anser fortsatt att frågan om huruvida koranbränningar utgör hets mot folkgrupp ytterst måste avgöras av en domstol. I sitt arbete måste rättsväsendet ta hänsyn till internationella människorättsnormer som Sverige är bundet av. 

Civil Rights Defenders värnar om yttrandefriheten, men vi tycker att det är viktigt att det tydliggörs var gränserna för yttrandefriheten går. Yttrandefriheten är en grundläggande mänsklig rättighet och en nödvändig förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle. Lika grundläggande för ett demokratiskt samhälle är rätten att inte diskrimineras samt skyddet mot rasdiskriminering, bland annat genom den hatbrottslagstiftning som Sverige har antagit i samband med ratificeringen av FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna, samt FN:s rasdiskrimineringskonvention.  

Det är viktigt att det görs en bedömning från fall till fall för att avgöra om en händelse är hets mot folkgrupp. På samma vis som med koranbränningar kan det utgöra hets mot folkgrupp att bränna Torah eller andra symboler.

Läs mer om gränsen mellan yttrandefrihet och hatspråk i vår skrift Hatets språk.

Vad händer just nu gällande Civil Rights Defenders tidigare polisanmälningar? 

Det pågår just nu en förundersökning i Malmö i ett av ärendena. Ärendet ligger under förundersökningssekretess.  

Kommer Civil Rights Defenders att polisanmäla Paludan på nytt? 

Vi har inte upprättat någon ny polisanmälan. Vi tittar närmare på frågan i dagsläget och behöver göra en grundlig analys av de senaste händelserna och rättsläget innan vi fattar beslut om – eller hur – vi går vidare rättsligt.  

Vad tycker ni om blasfemilagar? 

I Civil Rights Defenders argumentation och kritik mot koranbränningar utgår vi ifrån hatbrottslagstiftningen och inte blasfemilagar. Den argumentation vi för baseras på Sveriges nuvarande hatbrottslagstiftning och internationella konventioner som finns till för att skydda minoritetsgrupper mot bland annat hatpropaganda.

Sverige saknar helt blasfemilagar. Blasfemilagar har också traditionellt till syfte att skydda majoritetsbefolkningens religion, vanligtvis den officiella statsreligionen. Lagarna har olika syften och är inte jämförbara. 

Läs mer 

Vill du veta mer om hets mot folkgrupp, varför vi tidigare polisanmält Paludan och varför vi menar att Paludan gjort sig skyldig till hatbrott? Läs mer här där vi utvecklar vår argumentation. Där kan du även läsa våra polisanmälningar.  

Taggar , ,