Yttrande över ”Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel” (SOU 2022:52)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders vill i första hand avstyrka förslaget om att införa utökade möjligheter att använda tvångsmedel utanför en förundersökning, så kallade preventiva tvångsmedel, för att förhindra allvarlig brottslighet som förekommer inom ramen för kriminella nätverk. Avstyrkandet motiveras bland annat av den höga lagstiftningstakten gällande tvångsmedelsanvändning, en generell avsaknad av utvärdering och överblick över konsekvenserna av dessa förändringar och den aktuella utredningens förkortade utredningstid, i kombination med riskerna för integritetsintrång vid användning av preventiva tvångsmedel.

Om preventiva tvångsmedel ändå ska införas, vill Civil Rights Defenders i andra hand föreslå ett antal åtgärder i syfte att stärka rättssäkerheten samt skyddet för individens integritet och rätt till privatliv.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar