Musk måste ta sitt ansvar för att garantera säkerhet, yttrandefrihet och deltagande på Twitter

Sedan Elon Musk tog över Twitter har plattformens arbete för att motverka hat och desinformation avvecklats i rasande takt. Natten till tisdag lade Twitter hastigt ned sitt förtroende-och säkerhetsråd (Trust and Safety Council). Tillsammans med 15 andra internationella organisationer ur det nedlagda rådet har vi publicerat ett upprop där vi fördömer utvecklingen. Vi kräver att Twitter återupptar arbetet för att främja säkerhet och yttrandefrihet för alla användare – inte bara några få.     

Många av de människorättsaktivister som Civil Rights Defenders arbetar med är beroende av Twitter för sitt arbete. Särskilt i länder med begränsad oberoende media är Twitter inte bara en app, utan en av få arenor där man kan utöva sin yttrandefrihet. Det innebär ett stort ansvar, ett ansvar som Elon Musks Twitter verkar avsäga sig helt.   

Twitter har de senast 10 åren arbetat aktivt för att skapa en säker plattform med större respekt för mänskliga rättigheter. En del av det arbetet har varit deras förtroende-och säkerhetsråd, bestående av oberoende, rådgivande expertorganisationer från hela världen där Civil Rights Defenders har ingått som enda svenska organisation.  

Men sedan Elon Musk tillträdde som ägare och VD har Twitters arbete för att kvalitetssäkra plattformen och motverka hat och desinformation monterats ned eller lagts på is. Människorättsteamet har lagts ned, chefen för Trust and Safety har sparkats och bytts ut, och natten till tisdag upphävdes hela Trust and Safety Council via mejl, en knapp timme innan deras första möte sedan Musk tog över.  Antisemitiskt material rapporteras ha ökat, liksom innehåll som riskerar sexuell exploatering av barn. Organisationer uppger att Twitter agerar på färre felanmälningar. 

Vi är djupt oroade över plattformens utveckling under det nya ledarskapet och hur det här ska påverka användare, inte minst människorättsförsvarare.   

-Framtiden för Twitter som en trygg och säker plattform för alla är mer osäker än någonsin. Det är uppenbart att Twitter under Musks ledning vill göra sig av med kritiker. Nedläggningen av rådet innebär en allvarlig förtroendeskada för Twitter, i en tid när tilliten för de stora plattformarnas engagemang för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter är viktigare än någonsin, säger Marcin de Kaminski, chef för säkerhet och innovation på Civil Rights Defenders.  


Gemensamt uttalande om upplösningen av Twitters förtroende- och säkerhetsråd 

den 14 december 2022 

Vi, undertecknade tidigare medlemmar i Twitters förtroende- och säkerhetsråd, fördömer de dramatiska och godtyckliga förändringar av policyer och metoder för innehållsmoderering på Twitter, samt den plötsliga upplösningen av rådet på måndagskvällen. 

Twitters förtroende- och säkerhetsråd startades för att ge oberoende expertråd till Twitter om dess policyer, praxis och produkter och den inverkan de kan ha på twitteranvändarnas rättigheter och säkerhet. I motsats till desinformation som nyligen spridits av Twitters ledning, har förtroende- och säkerhetsrådet endast agerat rådgivande, utan mandat att fatta beslut om specifika inlägg eller konton å företagets vägnar.  Rådet har inte heller haft mandat att fatta beslut om Twitters inställning till olagligt innehåll, till exempel material med sexuella övergrepp mot barn. 

Under de senaste veckorna har vi varit allvarligt oroade över Twitterledningens uppenbara åsidosättande av de processer och resurser som krävs för effektiv innehållsmoderering.  

Policyer som förbjuder hatpropaganda, trakasserier, desinformation och andra former av övergrepp är avgörande för att möjliggöra deltagande för en större mångfald av användare. Transparenta modereringsförfaranden som följer rättsprinciper är också avgörande för att säkerställa att användarna behandlas rättvist. 

Sedan Twitter bytte ägare har rådet inte konsulterats, och planerade möten i rådet har ombokats upprepade gånger, tills rådet utan vidare upplöstes mindre än en timme före vårt första planerade möte sedan ägarbytet. Vissa medlemmar i rådet hade hoppats att Twitters nya ledarskap skulle fortsätta att arbeta med och dra nytta av de väletablerade och mångsidiga expertråd som det globala medlemskapet i rådet erbjöd. Men trots försäkringar från högre tjänstemän på Twitter om deras åtagande att fortsätta arbeta med rådet, visar det plötsliga upphävandet natten till tisdag att företaget internt beslutat om en annan väg. 

Vi fördömer twitterledningens oansvariga handlingar. De äventyrar säkerheten för rådets medlemmar, inklusive de som avgick innan Twitter upplöste rådet, genom att förstärka desinformation om oss och rådets rent rådgivande roll, vilket har utlöst hatdrev riktade mot de avgående medlemmarna. Vi bad nyligen Twitter om en förklaring om hur de tänker agera för att korrigera de falska anklagelserna mot vissa rådsmedlemmar, anklagelser som har orsakat säkerhetsrisker och undergrävt twitterpersonalens förtroende för oss som rådgivare. I stället för att svara på våra frågor upplöste Twitter rådet. 

Vi uppmanar Twitter i starkast möjliga ordalag att upphöra med ad hoc-beslut om innehållsmoderering och att åta sig att implementera policyer och metoder som främjar användarnas säkerhet, yttrandefrihet och deltagande. 

Undertecknad, 

Sexton tidigare medlemmar i Twitters förtroende- och säkerhetsråd 

Taggar