Fyra tips för medvetet resande

Tillsammans med Linda Vismer, som driver bloggen Resa medvetet och skrivit boken Resenärens makt, turism som när och tär, ger vi fyra övergripande tips för ett mer medvetet resande i samband med vår kampanj och verktyg för att diktaturkompensera. Här berättar Linda mer om hur du kan tänka.

Som resenär med kopplingar till Sverige har du ofta privilegier och makt. Det kan du använda på många sätt, till exempel i val av resmål, hur du bemöter människor och hur du spenderar din reskassa.

Att välja bort att resa till odemokratiska länder är ett sätt att inte riskera att ens pengar och närvaro i landet gynnar odemokratiska styren. Samtidigt riskerar bojkott av länder att människor som lever av turism får färre intäkter och att det blir färre möten och utbyten mellan människor som lever i olika länder.

Odemokratiska samhällssystem och korruption är inget som du som resenär kan förändra med en enda resa. Däremot kan du motverka att förstärka systemet genom dina handlingar samt stötta organisationer lokalt eller globalt som arbetar för att stärka mänskliga rättigheter och demokrati i landet.

Om du bestämmer dig för att resa till ett land med bristande demokrati har vi fyra övergripande tips:

  1. Läs på om landets politik, historia, kultur och situationen för mänskliga rättigheter för att på ett djupare plan förstå människors vardag och förutsättningar. Landguiden och UD har bra basinformation.
  2. Reflektera på plats över din egen maktposition och hur den tar sig i uttryck i relation till människorna på resmålet. Prata inom resesällskapet hur ni kan använda er reskassa och makt som resenärer på bästa sätt.
  3. Tänk brett på hållbarhet! Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är alla delar som berörs beroende på om vi reser, hur vi reser och vart vi reser. En fråga du kan ställa dig är: hur påverkar mitt beteende människor och miljö på lång sikt?
  4. Diktaturkompensera om du ska resa eller för tidigare resor du gjort. Det är ett sätt att bidra till människorättsförsvarares ovärderliga arbete för demokrati och mänskliga rättigheter världen över.

Om Linda Vismer

Linda Vismer är författare och bloggare som driver bloggen Resa medvetet. Hon har skrivit boken Resenärens makt – turism som när och tär, där du kan hitta tips och verktyg för att använda din makt som resenär så att den gynnar människor på resmålet på bästa sätt. Linda driver egen verksamhet inom social hållbarhet och turism.

Om kampanjen Diktaturkompensera

Nästan hälften av världens länder är idag diktaturer där människor lever med inskränkta rättigheter. Flera av dessa länder är populära vinterresmål där våra pengar riskerar att hamna i auktoritära regimers händer. Därför lanserar vi nu möjligheten att diktaturkompensera – ett sätt att stötta arbetet för mänskliga rättigheter i världen. Läs mer och testa att räkna ut här.

Om Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders försvarar medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare som är utsatta för risker. Vi arbetar i Sverige och i ett femtiotal länder där respekten för mänskliga rättigheter är som sämst – för att försvara demokratin och utkräva ansvar för människorättsbrott.

Taggar