”Stärker man en människorättsförsvarare stärker man hela samhället” 

Faith Namansa

Att vara människorättsförsvarare är ett farligt jobb i många delar av världen. Att vara kvinnlig människorättsförsvarare kan ofta vara ännu farligare. Faith Namansa var trött på att se så många kvinnliga aktivister lämna hennes organisation, BUSOGANET, på grund av sexuella trakasserier och hot. Så hon bestämde sig för att agera. Hon och hennes kollegor är bland de 1421 människorättsförsvarare som fick stöd av Akutfonden förra året.  

Faith är chef för Busoga Governance and Social Accountability Network (BUSOGANET), ett paraplynätverk av 82 gräsrotsorganisationer Busoga, Uganda. Det är en kvinnoledd organisation som kämpar för demokrati och bättre samhällsförvaltning i Uganda. Deras vision är ett samhälle fritt från korruption där mänskliga rättigheter respekteras.  

BUSOGANET har under lång tid kämpat med stora kunskaps- och kapacitetsluckor, främst bland deras medlemmar på gräsrotsnivå. 

 – Många av våra aktivister saknar den mest grundläggande kunskapen om digital och fysisk säkerhet. Det gör dem extremt sårbara för att utnyttjas av korrupta tjänstemän, få sin digitala utrustning konfiskerad eller falla offer för hackning, stalkning och sexuellt våld på nätet, säger Faith till Civil Rights Defenders.  

Stöttar människorättsförsvarare på gräsrotsnivå 

Kunskapsbristerna när det kom till att hantera säkerhetsrisker och hot bland medlemmarna fick BUSAGONET att förlora aktivister i rasande takt.  

– Många av våra gräsrotsaktivister känner sig inte trygga. Om de får hot överger de sitt arbete av rädsla för att bli arresterade eller attackerade om de fortsätter. Bara i år har fem människorättsförsvarare övergett sin aktivism på grund av sexuellt könsbaserat våld på nätet, säger Faith.  

– Många av våra gräsrotsaktivister känner sig inte trygga. Om de får hot överger de sitt arbete av rädsla för att bli arresterade eller attackerade om de fortsätter. Bara i år har fem människorättsförsvarare övergett sin aktivism på grund av sexuellt könsbaserat våld på nätet, säger Faith.  

– Faith Namansa

Faith insåg att de var tvungna att agera för att hjälpa sina aktivister, särskilt de kvinnliga aktivisterna, att känna sig trygga nog att fortsätta sitt arbete. Med hjälp av Civil Rights Defenders akutfond kunde BUSOGANET arrangera en utbildning i mänskliga rättigheter och digital och fysisk säkerhet för 30 ledare för gräsrotsorganisationer i Busogaregionen.  

– Det var inte bara de individer som gick utbildningen som stärktes av den, satsningen stärkte även deras organisationer. De kvinnliga deltagarna startade en koalition för att stärka utsatta kvinnliga människorättsförsvarare och träna dem i att arbeta säkrare och mer effektivt. Att stärka en människorättsförsvarare är att stärka ett helt samhälle, säger Faith. 

Läs mer om Akutfonden här.


Stöd arbetet i Akutfonden
Taggar ,