Nordic Rule of Law Forum 2022

Criminal Policy and Procedure – The State of Play

Kriminalpolitik och straffrättsliga förfaranden förändras snabbt i länder över hela Europa, med många regeringar som vidtar åtgärder för att införa hårdare straff och allt mer repressiva åtgärder. Denna trend kan beskrivas som straffpopulism – eller som ett genomförande av nödvändiga metoder för att effektivt bekämpa grov våldsbrottslighet. Under detta forum kommer vi att titta närmare på denna utveckling och hur den påverkar rättsstatsprincipen och internationella människorättsnormer.


Klicka här för att läsa hela programmet och mer information.

Taggar ,