Stå upp för det svenska biståndet – skriv under uppropet 

Skriv under uppropet

Antalet demokratiska länder har minskat de senaste åren, och gett vika för nationalism och auktoritära regimer. Demokratin och människors rättigheter är starkt hotade på flera platser i världen. I dagens oroliga värld är det inte tid för Sverige att skära ner på stödet till demokratiaktivister och människorättsförsvarare.  

Sverige är en av världens största biståndsgivare och har varit så under lång tid. Sveriges stöd till människorättsförsvarare, journalister och demokratiaktivister bidrar till att förebygga konflikter som skapar humanitära kriser.

Sju av tio svenskar tycker att det är viktigt att Sverige arbetar för att stärka demokratin i världen. Samtidigt har regeringen nyligen beslutat att kapa biståndet med en femtedel och använda biståndspengar för att täcka kostnader i Sverige i stället. Andra partier i Sveriges riksdag går till val på att skära ner ännu mer på biståndet till människor som kämpar mot fattigdom och förtryck och för mänskliga rättigheter och demokrati.  

Skriv under uppropet för att rädda biståndet 

Att sänka biståndet är att svika de människorättsförsvarare och demokratikämpar runt om i världen som behöver vårt stöd. Därför har närmare 60 organisationer inom CONCORD Sverige tagit initiativ till ett upprop för att rädda biståndet. Syftet är att samla många, många tusen namnunderskrifter och visa våra politiker att vi är många som inte vill att Sverige ska vara ett land som vänder världen ryggen.  

Läs mer och skriv under uppropet för ett fortsatt starkt svenskt bistånd – minst 1 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) i bistånd till människor som lever i fattigdom och förtryck. 

Skriv under uppropet

CONCORD Sverige är en plattform för 81 organisationer i civilsamhället, däribland Civil Rights Defenders. Concord arbetar för en rättvis och hållbar värld. 


Stöd kampen för demokrati

Du vet väl att du också kan stötta kampen för demokrati och mänskliga rättigheter genom att bli månadsgivare? Det gör du enkelt här. Alla bidrag gör skillnad, stora som små.

Taggar