Pristina Pride – en protest och ett firande

Den 6–9 juni välkomnade Kosovos huvudstad till stadens 6: e Pride. Årets slogan ”EDHE N’SHTET, EDHE N’FAMILJE” (”Vi är i staten, vi är i familjen”) ville visa på hbtqi-personers närvaro, i både staten och familjer, men också på deras förnekade existens. Budskapet är också en kommenterar till den senaste tidens politiska utveckling för hbtqi-personers rättigheter i Kosovo. 

Pride borde vara ett evenemang för att fira kärlek och acceptans. Tyvärr är det inte möjligt i de flesta delar av världen. I Kosovo kämpar hbtqi-samhället för acceptans – både från familjen och från staten. Även om det enligt konstitutionen är olagligt att diskriminera en person på grund av sexuell läggning, har inte många steg tagits för att göra det till verklighet i praktiken. Tidigare i år föreslogs en lag som innehöll en paragraf om att tillåta samkönade partnerskap. Men många parlamentsledamöter motsatte sig förslaget, och utkastet gick inte igenom. Diskussionen kring förslaget ledde till en mängd homofoba uttalanden i landet.

Politiska ämnen i fokus

På platser där både samhället och familjen är heteronormativa och patriarkala har staten ett ansvar att skapa trygghet för personer som blir utsatta av av det förtryck dessa två institutioner producerar.

– Politiska partier, regeringen och presidentskapet, prioriterar inte hbtqi-rättigheter; istället använder de queera personer för att vinna makt. Medan de utger sig för att vara progressiva i slutna rundabordssamtal med internationella aktörer och civilsamhället, försöker de undvika att diskutera sexuell läggning och könsidentitet i kampanjer och kommunikation med väljare. I år återgår Prideparaden, förutom att fira, till sitt väsen av att protestera, säger en av arrangörerna.

Mångfald i agendan

I år innehöll Pride week i Pristina olika evenemang runt om i hela staden, det hölls en konferens, gatuaktioner, diskussioner, utställningar och fester. Bredden av ämnen och aktiviteter ger en möjlighet att locka olika människor till evenemangen och därmed nå fler. Själva Prideparaden ägde rum den 9 juni som kulmen på veckan.

Veckans detaljerade program finns på Prides officiella hemsida.

Civil Rights Defenders engagerade i Pride på Balkan

Civil Rights Defenders har varit en del av Pristina Prides organisationsgrupp sedan den allra första Pride 2017. Genom åren har organisationen stöttat många aktiviteter. I år var Civil Rights Defenders, förutom att driva på för en civillag som inkluderar samkönade äktenskap, en del av arrangörsgruppen för Pristina Pride och stbidrog till skapandet och utformningen av Pristina Pride-webbplatsen www.prishtinapride.org. Civil Rights Defenders har även bidragit till att organisera olika evenemang under veckan.

Taggar ,