Nytt samarbete med Microsoft för att stärka människorättsförsvarares digitala säkerhet

Civil Rights Defenders och Microsoft

Digitaliseringen har demokratiserat tillgången till fri information i hela världen. Samtidigt ökar cyberhoten och desinformation, vilket gör det allt svårare för människorättsaktivister att utföra sina arbeten i säkerhet. För att stärka arbetet för mänskliga rättigheter runtom i världen ingår nu Civil Rights Defenders och Microsoft ett långsiktigt samarbete. Målet är att öka kompetensen kring cybersäkerhet hos människorättsförsvarare.

– Civil Rights Defenders arbete är helt beroende av säkra och robusta digitala lösningar. De människorättsförsvarare som vi arbetar nära står inför enorma utmaningar såväl på det demokratiska som tekniska planet. Som internationell aktör ligger det därför i vårt intresse att säkerställa att de kan arbeta tryggt, smart och säkert oavsett i vilken repressiv kontext de befinner sig, säger Marcin de Kaminski, Chef för säkerhet och innovation på Civil Rights Defenders.

Som ett första steg kommer Civil Rights Defenders tillsammans med Microsoft i höst lansera en rad onlineutbildningar riktade till aktivister och organisationer som aktivt arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati, särskilt de verksamma i repressiva delar av världen. Ambitionen är att kunna erbjuda utbildningar i varierande kompetensnivåer kring cybersäkerhet och desinformation.

Vill öka den digitala motståndskraften i samhället

Syftet med satsningen är inte bara att öka den digitala kompetensen hos de individer som genomgår utbildningarna. Kompetenshöjningen ska även komma deras organisationer till nytta och på så vis öka den digitala motståndskraften i hela samhället. Varje individ som genomgår utbildningen kommer kunna bidra till att öka såväl kunskapen som medvetenheten kring cybersäkerhet och desinformation i sin omgivning.  

– Genom att rikta vår verksamhet till nyckelpersoner i organisationer och nätverk som befinner sig på frontlinjen för kampen för mänskliga rättigheter där det behövs som allra mest säkerställer vi att hela generationer av aktivister förblir säkra. Samarbetet med Microsoft är en viktig del av detta eftersom vi nu kan erbjuda verktyg och kompetens av allra högsta klass, säger Marcin de Kaminski.

Taggar