Hanna Gerdes ny styrelseordförande för Civil Rights Defenders

Hanna Gerdes är Civil Rights Defenders nya styrelseordförande.

Civil Rights Defenders årsmöte har valt folkrättsjuristen Hanna Gerdes till ny styrelseordförande. Hon tar över efter avgående ordförande Benedicte Berner som innehaft posten i nio år. Samtidigt valdes även Caroline Thunved och Noura Berrouba till nya ordinarie ledamöter.

– Jag har länge varit djupt imponerade av Civil Rights Defenders vassa arbete för medborgerliga och politiska rättigheter. Vare sig det gäller att stämma staten och utkräva ansvar för polisens etniska register över romer eller inrätta världens första GPS-baserade larmsystem för människorättsförsvarare, så går Civil Rights Defenders ständigt modigt i bräschen för att mänskliga rättigheter ska värnas. Jag kan inte tänka mig något uppdrag i dessa omtumlade tider som kan vara mer hedrande och viktigt, säger Hanna Gerdes.

Hanna Gerdes är en erfaren och värdedriven ledare som har arbetat nationellt och internationellt i 20 år för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och påverka samhällsutvecklingen. Hanna är folkrättsjurist och har lång erfarenhet av styrelsearbete. Hon har tidigare arbetat i strategiska lednings- och utvecklingsroller hos bland annat Försvarsmakten, Fonden för mänskliga rättigheter, Statsrådsberedningen och Diskrimineringsombudsmannen.

–  Pressen på människorättsförsvarare blir allt större och Civil Rights Defenders arbete behövs mer än någonsin. Tillsammans med Hanna Gerdes och hennes gedigna erfarenhet och och våra fantastiska partners världen över ser jag fram emot att fortsätta driva utvecklingen för organisationen, säger Anders L Petterson, Executive Director på Civil Rights Defenders.

Civil Rights Defenders årsmöte, som hölls den 24 maj, valde också enhälligt Caroline Thunved och Noura Berrouba som nya ordinarie ledamöter. Caroline Thunved har över 25 års erfarenhet av arbete inom kommunikation, marknadsföring och affärsutveckling inom såväl civilsamhället som privat näringsliv. Caroline arbetar som VD på̊ Sveriges Kommunikatörer. Noura Berrouba är heltidsengagerad i demokrati- och rättighetsfrågor med fokus på barn och ungas engagemang i civilsamhället och är arbetande ordförande i Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU. Hon har en bakgrund av folkrättsstudier, och har arbetat i många nationella och internationella sammanhang med demokrati, mänskliga rättigheter och fred och säkerhet.

Bakgrund

Civil Rights Defenders har en oberoende, ideell styrelse som består av åtta ledamöter som är experter på människorätts- och organisationsfrågor. I samband med årsmötet den 24 maj 2022 lämnade sittande styrelseordförande Benedicte Berner samt ledamöterna Fredrik Andersson och Carin Norberg sina uppdrag efter många år och stort engagemang i styrelsen. Ledamöterna Lena Svensson och Christian Åhlund valdes om för ytterligare en mandatperiod om två år.

Civil Rights Defenders styrelse 24 maj 2022. På bilden saknas ledamöterna Anne Ramberg samt Christoffer Lindblad. Foto: Civil Rights Defenders/Maria Granefelt

Civil Rights Defenders styrelse

24 maj 2022

Hanna Gerdes, ordförande
Christian Åhlund, ledamot
Lena Svensson, ledamot
Christoffer Lindblad, ledamot
Anne Ramberg, ledamot
Lars Häggström, ledamot
Noura Berrouba, ledamot
Caroline Thunved, ledamot

I valberedningen sitter Kerstin Brunnberg, Therese Reinfeldt och Viveka Risberg.

Taggar