Gemensamt uttalande till FN:s råd för mänskliga rättigheter om situationen i Belarus

UN Geneva Human Rights and Alliance of Civilizations Room. Photo: Ludovic Courtès 

Situationen för mänskliga rättigheter i Belarus blir allt värre. I ett gemensamt uttalande kräver vi att mandatet för OHCHR:s granskning av situationen för mänskliga rättigheter i Belarus förnyas.

Läs hela uttalandet på engelska här.

Taggar