Yttrande över ”Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden” (DS 2021:32)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders välkomnar en revision av lagstiftningen kring kontroll av produkter med dubbla användningsområden. De föreslagna ändringarna av lagstiftningen till att även innefatta kontroll av export av cyberövervakningsprodukter och intrångsprogram är ett välkommet steg i att förhindra missbruket av dessa teknologier i repressiva syften. Civil Rights Defenders tillstyrker därför förslaget.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar