Anmäl dig till Western Balkans Roma Summit 2020

Den 17-18 november anordnar Civil Rights Defenders Western Balkans Roma Summit 2020. Eventet kommer att livestreamas på den digitala, flerspråkiga konferensplattformen KUDO. Översättningar kommer att finnas på romani, albanska, makedonska, BKS och turkiska.

Den 17-18 november anordnar vi 2021 Roma Summit, där inflytelserika personer från den romska minoritetsgruppen möter viktiga beslutsfattare och människorättsförsvarare från västra Balkan och Turkiet.

Under två dagar anordnas paneldiskussioner och workshoppar, med fokus på frågor allt från romska ungdomars egenmakt och opinionsbildning gentemot EU, till den romska gemenskapens hantering av sin historia samt deras nuvarande situation i Turkiet. Årets evenemang kommer även att rikta fokus mot den diskriminering som drabbar romska hbtqi-personer i regionen.

Läs mer om evenemanget här (på engelska).