“Ett pris till det fria ordet” – Nobels fredspris 2021

Dimitry Muratov och Maria Ressa, mottagare av Nobels fredspris 2021. Foto: Joshua Lim och Euku.

Årets fredspris går till Maria Ressa och Dimitry Muratov för deras arbete med att skydda yttrandefriheten i Filipinerna och Ryssland. Civil Rights Defenders välkomnar nobelpriskommittéens beslut och menar att priset erkänner kampen för yttrandefrihet.

Den norska nobelpriskommittéen valde i år att sätta fokus på pressfriheten. Press- och yttrandefriheten är under attack på många håll i världen. Journalister, aktivister och opinionsbildare övervakas, fängslas, tystas och till och med dödas.

– Priset är inte bara ett erkännande för Maria Ressa och Dimitri Muratov utan för alla som runt om i världen arbetar för det fria ordet, säger Anders L. Pettersson, Executive Director, Civil Rights Defenders.

Maria Ressa är en känd förespråkare för yttrandefrihet i Filippinerna. Hon grundade 2012 nyhetssidan The Rappler och har avslöjat korruption och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Dimitry Muratov är sedan 1995 chefredaktör för Novaja Gazeta, en av Rysslands få kvarvarande större oberoende tidningar. Tidningen har blivit utsatt för en rad attacker genom åren, inte minst när journalisten Anna Politkovskaja sköts till döds i sitt bostadshus 2006.

Att dessa personer tilldelas Nobels fredspris är ingen slump. Varaktiga och fredliga demokratier kräver oberoende medier som vågar granska våra makthavare och ställa dem till svars. Maria Ressa och Dimitri Muratovs oumbärliga arbete för det fria ordet visar på stort mod, säger Anders L. Pettersson.

Sätter press på den ryska regeringen

Yttrandefriheten är kraftigt begränsad i Ryssland. Myndigheterna har under de senaste 15 åren infört över 30 nya lagar som begränsar både oberoende medier och individers möjligheter att uttrycka sig fritt.

Civil Rights Defenders har bevakat situationen för demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland sedan organisationen bildades. Tidigare i år tilldelades den ryska människorätts- och medieprojektet OVD-Info “Civil Rights Defender of the Year Award 2021” för sitt arbete med att sprida information om förtrycket i Ryssland och hjälpa de som drabbas. Världens ögon riktas nu allt mer på den ryska regimens systematiska förtryck av medierna och kritiska röster.

Det är positivt att blickarna genom fredspriset riktas mot kränkningar av press- och yttrandefriheten. Det är en markering mot repressiva regimer och visar dem att de har ögonen på sig. Förhoppningsvis kan det också skänka hopp till alla de som riskerar sina liv för att rapportera om brott mot mänskliga rättigheter, säger Anders L. Pettersson.

Kontakta oss 

Vill du ha en kommentar? Kontakta oss på 076 576 27 62 eller press@crd.org. Civil Rights Defenders försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare som är utsatta för risker. Vi är aktiva i Sverige och de länder i världen där respekten för mänskliga rättigheter är som sämst.


Foto

Maria Ressa: Joshua Lim (Sky Harbor), CC BY-SA 3.0 PH <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ph/deed.en>, via Wikimedia Commons.

Dimitry Muratov: Euku, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons  

Taggar