Majoriteten av Kosovos befolkning stöder rättigheter för samkönade par, visar undersökning

Under de senaste månaderna har hbtqi-aktivister och civilsamhällesorganisationer uppmanat Kosovos regering att inkludera och erkänna samkönade partnerskap i landets nya civillag (The Civil Code).

En opinionsundersökning som nyligen genomförts i Kosova av Civil Rights Defenders bekräftar att majoriteten av medborgarna stöder samkönade pars rättigheter. Diagram med de viktigaste resultaten samt forskningsmetodik finns tillgängligt här.

Viktiga slutsatser

  • Starkt stöd för var och en av de rättigheter i lagstiftningen som reglerar samkönade äktenskap. Allt från hbtqi+-personers rätt att besöka sina partners på sjukhus eller i fängelser (61%) till hbtqi-personers rätt att ärva tillgångar vid partners död (57%).
  • Detta innebär en stor (nästan tre gånger så stor) ökning jämfört med samma undersökning 2015, där i genomsnitt 20% av medborgarna stödde varje rättighet.
  • Stödet för dessa rättigheter är högst bland yngre (18-29) högskoleutbildade svaranden och särskilt bland de som har kontakt med hbtqi-personer (80%+).

Trots att Kosovo, genom att ha förbundit sig till mänskliga rättigheter, lovat att säkerställa att minoriteter inte diskrimineras och trots att deras konstitution säger att ”utifrån den fria viljan har alla rätt att gifta sig”, tar utkastet till den nya civillagen inte hänsyn till behoven hos hbtqi-communityt när den definierar äktenskap som ”ett lagligt registrerad äktenskap mellan två makar av olika kön”.

– Kosovos regering har ett ansvar att lagligt erkänna statusen för samkönade par; för att säkerställa att deras grundläggande, vardagliga behov, såsom rätten att besöka en partner på sjukhus. Vad denna opinionsundersökning visar är att befolkningen hyser överväldigande sympati med dessa frågor och förstår behovet av lagstiftning som inte är exkluderande eller diskriminerande, säger Sarah Maliqi, Programme Officer Kosovo på Civil Rights Defender som också är med i den arbetsgrupp bestående av civilsamhällesorganisationer som vill ändra utkastet.

Denna undersökning genomfördes som en del av regionomfattande forskning, av Civil Rights Defenders tillsammans med IPSOS Strategic Marketing, med ett representativt urval på över 6000 respondenter.

Taggar ,