”I dag, på den plats jag befinner mig nu, kan jag fortsätta mitt arbete”

Yuly Paola Artunduaga.

Colombia är det dödligaste landet i världen för människorättsförsvarare. Av de över 330 människorättsförsvarare som mördades runt om i världen förra året kom 169 från Colombia – och de flesta av dem från den colombianska delen av Amazonas. Yuly Paola Artunduaga har vid flera tillfällen dödshotats för sin kamp för fred och jämlikhet. Förra året var hon en av 730 människorättsförsvarare som fick stöd av Akutfonden.

Yuly Paola Artunduaga arbetar på människorättsorganisationen MEROS. Hon är en av företrädarna för Women’s Special Instance for Gender – en rådgivande mekanism skapad efter undertecknandet av fredsavtalet mellan den colombianska staten och FARC-gerillan, som syftar till att garantera genomförandet av avtalet med ett intersektionellt genusperspektiv.

Paola kämpar för kvinnors rättigheter, framför allt på landsbygden i den andinska Amazonregionen, och för att det som utlovades i fredsavtalet från 2016 ska bli verklighet.

–  Min människorättsaktivism sker framför allt här, med landsbygdskvinnorna i det colombianska Amazonas. Förutom narkotikahandeln så har många olika typer av våld pågått här. Det är därför vi kvinnor kämpar så hårt för genomförandet av freden. Men det har kostat oss hot, tvångsförflyttningar och försvinnanden.

När avtalet slöts hoppades många i regionen att det dödliga våldet skulle upphöra och problemen med droghandeln äntligen skulle få ett slut. Men implementeringen av avtalet går extremt långsamt och under tiden har nya beväpnade grupper etablerat sig i området. Dessa grupper ser de förändringar som Paola och andra kämpar för som ett hot mot deras intressen.

Förra året försvann eller mördades flera av Paolas kollegor. Flera dödshot riktades mot hennes familj och andra kollegor. På grund av den akuta faran blev Paola och familjen tvungna att snabbt flytta till en säker plats.

–  Att plötsligt tvingas fly, och lämna allt du har, bryter ned dig mentalt. Men tack vare stödet från Civil Rights Defenders kunde jag fortsätta mitt arbete från en ny plats utan att behöva oroa mig för min familjs säkerhet, säger Paola.

Akutfonden

Läs mer om Akutfonden här.
Läs mer om tillfälliga omplaceringar här.

Taggar , , ,