Respekten för mänskliga rättigheter i Bosnien-Hercegovina lägst på västra Balkan enligt ny undersökning

Respekten för mänskliga rättigheter upplevs som betydligt lägre i Bosnien-Hercegovina än i något annat land på västra Balkan, enligt en ny undersökning av Civil Rights Defenders. Undersökningen, som granskade huruvida mänskliga rättigheter, pressfrihet, jämställdhet och rättsstatens principer respekteras i länderna på västra Balkan, visar att medborgare i Bosnien-Hercegovina har en oroväckande syn på flera av punkterna.

Grafer som visar huvudsakliga resultat och undersökningens metod finns här.

Huvudsakliga resultat 

  • Ca 1 av 10 medborgare i Bosnien-Hercegovina tycker att mänskliga rättigheter respekteras fullständigt, vilket är betydligt lägre än medelvärdet på västra Balkan.
  • 74% av Bosnien-Hercegovinas medborgare upplever att det råder utbredd diskriminering i landet – en högre andel än alla andra länder på västra Balkan (Kosovo 63%, Nordmakedonien 60%).
  • Knappt 1 av 4 medborgare i Bosnien-Hercegovina anser att rättsstatsprincipen respekteras i landet.
  • Efterkrigsgenerationer i Bosnien-Hercegovina tror att etnicitet och religion har en betydligt större påverkan på ojämlikheten än äldre medborgare.
  • Färre än 1 av 10 medborgare i Bosnien-Hercegovina anser att pressfriheten respekteras i landet, vilket är betydligt lägre än i något annat land på västra Balkan. 
  • Respekten för press- och mötesfrihet upplevs som något lägre i Republika Srpska än i Federationen Bosnien-Hercegovina.

– Vi som arbetar med människorättsfrågor i Bosnien-Hercegovina förväntade oss att landets medborgare skulle ha en relativt negativ syn på frågor såsom respekt för rättsstatsprincipen. Trots det är de extremt låga resultaten, som är betydligt sämre än medelvärdet i länderna på västra Balkan, oroväckande. Medan politikerna fortsätter att bråka om nationell identitet och landsgränser visar undersökningen tydligt på hur landets medborgare faktiskt ser på landets regering, säger Ena Bacvic, Programme Officer för Bosnien-Hercegovina på Civil Rights Defenders. 

Opinionsundersökningen gjordes som en del av en regionstäckande studie som Civil Rights Defenders utfört tillsammans med IPSOS Strategic Marketing. Studien baseras på ett representativt urval på över 6000 deltagare.

Taggar ,