Civil Rights Defenders på MR-dagarna 2021

MR-dagarna 2021 pågår 19-21 april och i år är dagarna helt digitala och temat är ”Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?”. Vi anordnar två digitala seminarier och ni kan även besöka oss i vår digitala monter.

Seminarier

INTAGNAS RÄTT TILL FRIHET – UTMANINGAR VID UTSLUSSNING

När: Måndag 19 april, kl. 14:30-15:30

Om: Personer som är frihetsberövad längre än nödvändigt. Detta är en utmaning då det många gånger är flera olika myndigheter, lagar, regelverk som styr och det är inte ovanligt att individerna har en komplex problembild. Seminariet handlar om hur iblandande parter kan samverka och ställa krav för att möta rådande utmaningar.

Panel: 

  • Civil Rights Defenders: Annika Åkerberg, Senior Legal Advisor
  • Representanter från Statens institutionsstyrelse: Åsa Frödlund, Malin Bergman, Åsa Wallengren
  • Representanter från Sveriges Kommuner och Regioner: Mikael Malm och Zophia Mellgren
  • Representant från Rättspsykiatrisk förening: Per-Axel Karlsson
  • Enskilda individer inom tvångsvården

Läs mer här.

ETT VERKTYG FÖR RAPPORTERING AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

När: Onsdag 21 april, kl. 13:30-14:00

Om: Civil Rights Defenders lanserar Defenders’ Database i Sverige. Under detta seminarium belyser vi utmaningar med datainsamling och tillgängliggörande av information inom slutna miljöer med fokus på svensk tvångsvård. Seminariets fokus kommer vara hur ett verktyg som är utvecklat för att möta behov hos människorättsförsvarare på Kuba kan bidra till att sprida kunskap om individers mänskliga rättigheter och uppmärksamma människorättskränkningar inom ramen för svensk tvångsvård. Vi presenterar Defenders’ Database som tack vare finansiering från Arvsfonden, har kunnat anpassats för en svensk kontext och svensk tvångsvård.

Panel:

  • Annika Åkerberg, Senior Legal Adviser Civil Rights Defenders
  • Anna Pettersson Nulu, Innovation and Community Officer Civil Rights Defenders
  • Moderator: Adrian Forsgren, Junior Legal Adviser Civil Rights Defenders

Läs mer här.

Taggar , , ,